Certificate pending renewal

Journal of NutriLife

This website is under reassessment for recertification

Logo certificat HONCode

Certificate validity: valid until May 2016

www.nutrilife.pl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct186547

Date of initial review:

15 May 2015

Certificate validity:

valid until May 2016

Date of last visit:

02 Mar 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Zespół redakcyjny
 

(15 May 2015) - Link

Zasoby Portalu dotyczące medycyny, dietetyki, żywienia człowieka i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.
 

(15 May 2015) - Link

OCHRONA PRYWATNOŚCI
Właściciel Portalu zapewnia Użytkownikom prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest właściciel Portalu.
Portal zbiera i przechowuje informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku – dane te nie będą przekazywane firmom i osobom trzecim.
 

(15 May 2015) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Literatura:
 

(15 May 2015) - Link

Data publikacji: 2013-05-10 23:16:41 (TC), Odsłon: 4495
 

(15 May 2015) - Link

Wady czekolad i przyczyny ich powstawania
 

(15 May 2015) - Link

Kontakt z Administracj serwisu
Administracja portalu www.NutriLife.pl
Adres e-mail:
-
-
Facebook:
www.facebook.com/NutriLife4You
 

(15 May 2015) - Link

Źródło finansowania i polityka reklamowa
Serwis NutriLife.pl częściowo finansowany jest z reklam. Dopuszcza się zamieszczanie reklam na zasadach i w zgodzie z polskim prawem.
Źródła finansowania, treści reklamowe nie mają wpływu na poziom merytoryczny publikowanych treści, jak również nie mogą stanowić konfliktu z zawartością merytoryczną strony.
 

(23 Jun 2015) - Link

Źródła finansowania, treści reklamowe nie mają wpływu na poziom merytoryczny publikowanych treści, jak również nie mogą stanowić konfliktu z zawartością merytoryczną strony.
 

(23 Jun 2015) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel