Certificate of compliance

Stotteren

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
6 Years

Certificate validity: 16 Mar 2017 - Mar 2018

www.stotteren.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct294997

Date of initial review:

25 Jan 2011

Certificate validity:

16 Mar 2017 - Mar 2018

Date of last visit:

16 Mar 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Website
De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie valt onder verantwoordelijkheid van de web redactie.IMG 0677De web redactie bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Ilanda de Dood (stottertherapeut)
Jurre Kruse
Bas Joosse
Rik Mets
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(30 Nov 2016) - Link

De Stichting NFS betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan de stichting NFS hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.
 

(01 Aug 2016) - Link

Home/Privacy statement
Privacy statement
Laatst bijgewerkt op dinsdag 13 december 2016
Dit is de Privacyverklaring van de Nederlandse Federatie Stotteren. Hierin wordt uiteengezet hoe de Nederlandse Federatie Stotteren omgaat met persoonsgegevens die via de Website worden verkregen. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
De Nederlandse Federatie Stotteren respecteert en beschermt de privacy van alle Kopers van de Website.
De Nederlandse Federatie Stotteren spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.
Artikel 1 - Doeleinden
Om Producten te kunnen bestellen dient Koper een aantal persoonsgegevens in te vullen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, adresgegevens, lidmaatschapsnummer, BSN nummers, verzekeringsnummer, telefoonnummer en e-mail adres. De Nederlandse Federatie Stotteren gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
het leveren en declareren van de Producten;
het verstrekken van informatie over diensten en producten van de Nederlandse Federatie Stotteren aan koper;
het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Artikel 2 - Algemene informatie
Voor de Nederlandse Federatie Stotteren is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke Producten het meest gewild zijn. Hiervoor zal de Nederlandse Federatie Stotteren bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een Koper een website gebruikt). Met deze informatie kan de Nederlandse Federatie Stotteren haar Website, producten en diensten afstemmen op de wensen van de klanten.
Om het recht van privacy van Koper te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie Koper te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Koper heeft de mogelijkheid zijn browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor kan zijn gebruik van de Website negatief beïnvloed worden.
Artikel 3 - Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens
Koper mag de gegevens die de Nederlandse Federatie Stotteren over hem heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. Hij heeft het recht de Nederlandse Federatie Stotteren te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.
De Nederlandse Federatie Stotteren zal binnen 4 (vier) weken op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing Koper informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de Website wordt beperkt of verhinderd.
Artikel 4 - Beveiliging
De Nederlandse Federatie Stotteren spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Nederlandse Federatie Stotteren treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Artikel 5 - Hyperlinks
Voor het gemak van haar Kopers heeft De Nederlandse Federatie Stotteren op haar Website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Op deze websites is de privacyverklaring van deze derden van toepassing. De Nederlandse Federatie Stotteren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.
Artikel 6 - Wijziging privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan door De Nederlandse Federatie Stotteren worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de Website en/of per e-mail bekend gemaakt.
Artikel 7 - Vragen en verzoeken
Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van de Nederlandse Federatie Stotteren kan contact worden opgenomen met de klantenservice.
Artikel 8 - Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van NFS of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Artikel 9 - Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om de bezoekers te analyseren en onze content te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics, zie hier: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 

(16 Mar 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

De algemene informatie is geheel gebaseerd op het meest recente Nederlandse handboek: Stotteren, van theorie naar therapie; Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman Eds; Coutinho, Bussum 2013. De samenstelling valt onder verantwoordelijkheid van de web redactie, welke bestaat uit de volgende leden:
 

(16 Mar 2017) - Link

Laatst bijgewerkt op donderdag 02 februari 2017 10:57
 

(16 Mar 2017) - Link

This principle is not applicable to this site 

Adres: Stationsweg 6B
Postcode: 3862 CG
Woonplaats: Nijkerk
Tel.: 030 233 33 36
E-mail:
 

(01 Aug 2016) - Link

Deze website is van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS), wij zijn een non-profit organisatie, ondersteund door twee organisaties (personen die stotteren en professionals) en verder ondersteund door een groep donateurs.
 

(16 Mar 2017) - Link

Onze website toont geen enkele vorm van advertenties.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site’s certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel