Certificate of compliance

Stotteren

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity 18 Apr 2011 - Apr 2013

www.stotteren.nl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct294997

Date of initial review:

25 Jan 2011

Certificate validity

18 Apr 2011 - Apr 2013

Date of last visit:

07 Dec 2016
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Website
De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie valt onder verantwoordelijkheid van de web redactie.IMG 0677De web redactie bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Ilanda de Dood (stottertherapeut)
Jurre Kruse
Bas Joosse
Rik Mets
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(30 Nov 2016) - Link

De Stichting NFS betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan de stichting NFS hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.
 

(01 Aug 2016) - Link

Dit is de Privacyverklaring van de Nederlandse Federatie Stotteren. Hierin wordt uiteengezet hoe de Nederlandse Federatie Stotteren omgaat met persoonsgegevens die via de Website worden verkregen. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
De Nederlandse Federatie Stotteren respecteert en beschermt de privacy van alle Kopers van de Website.
De Nederlandse Federatie Stotteren spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden...
 

(30 Nov 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Laatst bijgewerkt op donderdag 10 november 2016
 

(30 Nov 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

Adres: Stationsweg 6B
Postcode: 3862 CG
Woonplaats: Nijkerk
Tel.: 030 233 33 36
E-mail:
 

(01 Aug 2016) - Link

Onze website toont geen enkele vorm van advertenties.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site’s certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel