Certificate of compliance

FECEC, Junts contra el càncer

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity: valid until Feb 2019

www.juntscontraelcancer.cat Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct514416

Date of initial review:

23 Nov 2017

Certificate validity:

valid until Feb 2019

Date of last visit:

11 Feb 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Els continguts de www.juntscontraelcancer.cat son redactats i revisats pel ‘Consell Editorial’, format per:
Direcció:
Dr. Ramon Maria Miralles, Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Especialista en Obstetricia i Ginecología, Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. President FECEC.
Dr. Eduard Batiste-Alentorn, Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Oncología Mèdica. Secretari FECEC.
Coordinació:
Sra. Clara Rosàs Sabé, llicenciada en Ciencies Empresarials i Màster en direcció i administració d’empreses per ESADE. Gerent FECEC.
Redacció de Continguts:
Sra. Laura Morral Quintana, llicenciada en periodisme. Comunicació FECEC.
 

(03 Feb 2018) - Link

'El contenido y la información de este sitio web sólo tiene carácter informativo y divulgativo, y no constituye asesoramiento ni diagnóstico médico de ningún tipo.'
 

(25 Nov 2017) - Link

Política de Protecció de dades
Per accedir a algunes de les pàgines i continguts d’aquest web, cal proporcionar diverses dades de caràcter personal, que la FECEC tractarà de forma automatitzada.
Les dades que ens ha facilitat passaran al fitxer registrat a l´Agencia de Protecció de Dades, amb el núm 2071560529, del que es propietària i responsable la Federació Catalana Entitats contra el càncer. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d´accedir al fitxer, com també els drets de rectificació, cancel•lació, oposició i revocació del consentiment, d´acord amb el que s´estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.
Per tal d´exercir aquests drets, cal notificar-ho mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de FECEC o a l’ adreça de corre-e que consten en la informació general d’aquest AVÍS , indicant el dret que es vol exercir.
(...)
En aquest web, les cookies de tercers són de Google, de manera que puguem utilitzar l’eina Google Analytics:
www.google.com / analytics i www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .
 

(25 Nov 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 

(25 Nov 2017) - Link

Página web actualizada 24/07/2017
 

(21 Jan 2018) - Link

This principle is not applicable to this site 

Contacte
 

(25 Nov 2017) - Link

www.juntscontraelcancer.cat/wp- content/uploads/2018/01/PRESSUPOST-2018-WEB.pdf

Acuerdos y convenios. La FECEC recibe subvenciones públicas por parte de diferentes organismos oficiales. Podéis consultar la lista de ayudas recibidas los años 2015 y 2016. Lista de subvenciones.
 

(03 Feb 2018) - Link

La FECEC declara que aquest web no allotja publicitat.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel