Certificate of compliance

Mikołaj Czyż - Psychoterapia

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity: valid until Sep 2016

mikolajczyz.pl Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct699785

Date of initial review:

21 Sep 2015

Certificate validity:

valid until Sep 2016

Date of last visit:

06 Feb 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Autorem strony jest Mikołaj Czyż. Wpisy i publikacje innych osób są wyraźnie oznaczone jako takie.
 

(21 Sep 2015) - Link

Informacje zamieszczane w tym serwisie mają uzupełniać, a nie zastępować kontakt i pracępsychoterapeutyczną osoby korzystającej ze strony z jej psychoterapeutą.
 

(21 Sep 2015) - Link

Niniejsza strona chroni poufność danych dotyczących poszczególnych osób z niego korzystających, w tym ich danych osobowych. Prowadzący serwis zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących tajemnicy psychoterapii lub stosować jeszcze ostrzejsze zasady poufności danych.
 

(21 Sep 2015) - Link

No health info for now

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Autorem strony jest Mikołaj Czyż
 

(21 Sep 2015) - Link

DATA MODYFIKACJI: KWIECIEŃ, 2015
 

(21 Sep 2015) - Link

Ewentualne stwierdzenia odnośnie korzyści ze stosowania/skuteczności pewnej określonej terapii lub usługi poparte są właściwymi, wyważonymi dowodami przedstawionymi w sposób określony w 4.
 

(21 Sep 2015) - Link

W widocznym miejscu prowadzący serwis udostępnia swój adres elektroniczny.
 

(21 Sep 2015) - Link

Strona jest finansowana w całości ze środków właściciela serwisu.
 

(21 Sep 2015) - Link

Na stronie nie są publikowane reklamy.
 

(21 Sep 2015) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel