Certificate of compliance

Lab Tests Online CZ

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
7 Years

Certificate validity: valid until Aug 2018

www.labtestsonline.cz Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct317203

Date of initial review:

24 Mar 2010

Certificate validity:

valid until Aug 2018

Date of last visit:

04 Sep 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Radu LabTestsOnline.cz tvoří následující členové:
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – předseda
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2
128 01 Praha 2
Ing. Lenka Nováková
CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 Praha 6
Ing. Lubomír Stříž
CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 Praha 6
Zuzana Tesařová – výkonný koordinátor
c/o CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 Praha 6
 

(04 Sep 2018) - Link

Informace poskytnuté na těchto stránkách nejsou určeny jako náhrada konzultací s Vašim lékařem a doporučujeme vždy, pro případy zdravotních obtíží i konzultace postupu léčby, vyhledat Vašeho ošetřujícího lékaře.
 

(26 Aug 2017) - Link

PROHLÁŠENÍ
Při návštěvě těchto stránek nejsou shromažďovány žádné osobní údaje a informace o uživatelích. Prohlížení LabTestsOnline je pro všechny čtenáře anonymní.
 

(26 Aug 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Tento text byl vložen 08.10.2008
 

(26 Aug 2017) - Link

This principle is not applicable to this site 

Sekretariát ČSKB
ÚLBLD VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 962 841
Fax: +420 224 962 848
E-mail:
Sekretariát CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 PRAHA 6
Mobil: +420 602 413 102
E-mail:
Sekretariát LabTestsOnline / Výkonný koordinátor
Zuzana Tesařová
c/o CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 Praha 6
Mobil: +420 602 692 077
E-mail:
 

(04 Sep 2018) - Link

Projekt je koncipován jako neziskový a žádný z uvedených partnerů nemá z podpory LabTestsOnline.cz žádný finanční benefit.
 

(04 Sep 2018) - Link

Tyto stránky neobsahují žádný druh komerční reklamy.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel