Certificate of compliance

Lab Tests Online CZ

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
1 Years

Certificate validity: 30 Jun 2011 - Jun 2013

The process of re-certification for 2017-2018 has been launched, however we do not have any feedback from the webmaster about the changes requested during the re-evaluation.

www.labtestsonline.cz Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct317203

Date of initial review:

24 Mar 2010

Certificate validity:

30 Jun 2011 - Jun 2013

Date of last visit:

15 Aug 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

(21 Jun 2011) - Link

Informace poskytnuté na těchto stránkách nejsou určeny jako náhrada konzultací s Vašim lékařem a doporučujeme vždy, pro případy zdravotních obtíží i konzultace postupu léčby, vyhledat Vašeho ošetřujícího lékaře.
 

(21 Jun 2011) - Link

PROHLÁŠENÍ
Při návštěvě těchto stránek nejsou shromažďovány žádné osobní údaje a informace o uživatelích. Prohlížení LabTestsOnline je pro všechny čtenáře anonymní.
 

(21 Jun 2011) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

POZNÁMKA:
Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.
DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:
BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.
LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.
RODAK, B.F. Hematology: Clinical Principles and Applications, 3rd Ed., Edingurgh: Saunders Elsevier, 2007
PENKA, M., BULIKOVÁ, A. Neonkologická hematologie, Praha: Grada, 2009
PECKA,M. Laboratorní hematologie v přehledu III. Fyziologie a patofyziologie hemostázy. Český Těšín: FINDR, 2004
ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.
Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.
 

(21 Jun 2011) - Link

Tato stránka byla aktualizována 02.07.2009
 

(21 Jun 2011) - Link

This principle is not applicable to this site 

ÚKBLD VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
telefon: +420 224 962 841
fax: +420 224 962 848
E-mail:
 

(21 Jun 2011) - Link

Projekt je koncipován jako neziskový a žádný z uvedených partnerů nemá na podpoře LabTestsOnline.cz portálu finančí profit.
Obsah stránek je plně v kompetenci garanta projektu: České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB)
Financování projektu:
odborná společnost ČSKB ČLS JEP - úhrada odborných překladů autorům
CZEDMA asociace jako partner EDMA - úhrada poplatků spojených s licencí projektu pro ČR
 

(21 Jun 2011) - Link

Tyto stránky neobsahují žádný druh komerční reklamy.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site’s certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel