Certificate of compliance

Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
5 Years

Geldigheid van het certificaat 22 Jun 2016 - Jun 2017

www.cibliga.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct067061

Datum van de eerste revisie:

30 Nov 2010

Geldigheid van het certificaat

22 Jun 2016 - Jun 2017

Datum van laatste bezoek:

13 Jan 2017
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Het team
Dit is het team dat achter de CIB-Liga vzw staat.
Raad van Bestuur
Voorzitter: Lieve de Faudeur
Secretaris: Daniëlle Bijnens
Penningmeester: Geert Dornez
Medisch advies: dr. Michel Walravens
Webmaster – Ledenbeheer: Alain Baudrez
Evenementen: Alain
Bestuurslid: Marie-Jeanne Dekeyser
Tijdschrift
Redactie: Marie-Louise Van Roosebeke
 

(13 Jan 2017) - Link

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).
De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)d...
 

(06 May 2016) - Link

Bescherming van persoonsgegevens
De CIB-Liga vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bv. bij inschrijving op het forum of een elektronische nieuwsbrief .
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens...
 

(06 May 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Door dr. M. Walravens, reumatoloog MCRZ Rotterdam
 

(06 May 2016) - Link

Laatst bijgewerkt: 23/08/15
 

(06 May 2016) - Link

This principle is not applicable for this site 

Per brief
CIB-Liga VZW
Lindenlaan 15
B-3680 Maaseik
Telefonisch
Tel. +32 (0)89 503 108
Via e-mail
Algemeen e-mail adres:
 

(06 May 2016) - Link

cibliga.be/sponsoring

De inkomsten van de CIB-Liga vzw zijn giften door symphatiserende bedrijven, lidgeld, subsidies Vlaamse Gemeenschap, verkoop van boeken.
 

(06 May 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel