Certificate of compliance

Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
10 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Jan 2022

www.cibliga.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct067061

Datum van de eerste revisie:

30 Nov 2010

Geldigheid van het certificaat

valid until Jan 2022

Datum van laatste bezoek:

29 Jan 2021

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Medische adviesraad
 

(27 Jan 2021) - Link

Informatie geen vervanging voor medische zorg
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).
 

(27 Jan 2021) - Link

Privacy verklaring Liga voor Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB-Liga vzw)
Vanzelfsprekend respecteert de CIB-Liga vzw de privacywetgeving ter zake.
Wat dit concreet wilt zeggen, vind je hieronder terug.
Hoe verzamelt de CIB-Liga persoonlijke gegevens?
De CIB-Liga verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt.
Welke persoonlijke gegevens verwerkt de CIB-Liga?
De CIB-Liga verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door jouw aangevraagde dienst.
Afhankelijk van uw verhouding met de CIB-Liga verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:
Voor het aanmaken van een account op de website:
Naam/voornaam/straat/nummer/land/postcode/gemeente/e-mail/paswoord
(het paswoord is versleuteld in de admin van de website)
Voor het inschrijven van een evenement:
Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Voor het bestellen van een publicatie:
Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Voor het overmaken van een gift online:
Bedrag/naam/voornaam/geslacht/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Voor het abonneren op een algemene of thematische e-news:
E-mailadres
Wanneer en waarom verwerkt de CIB-Liga persoonlijke gegevens?
De CIB-Liga verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten:
Bij het aanmaken van een account op de website geniet u het voordeel van een prefilling indien u later op een andere dienst van CIB-Liga beroep doet
De CIB-Liga verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiŽle steun uit te keren);
of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiŽle steun ontvingen).
Hoe behandelt de CIB-Liga persoonlijke gegevens?
Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jouw gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor ťťn of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven
We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciŽle doeleinden
Wij delen jouw persoonsgegevens met dienstverleners van de CIB-Liga voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming
Hoe lang bewaart de CIB-Liga persoonlijke gegevens?
De CIB-Liga verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
Voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en nasturen publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar
Voor giften online: gedurende 1 jaar (tot het bezorgen van het fiscaal attest)
Voor het bestellen van publicaties: gedurende 1 jaar
De CIB-Liga kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. ontvangen steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.
Bewaart de CIB-Liga mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieŽn en Ėmaatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieŽn en Ėmaatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot jouw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk zouden gaan delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.
Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Wilt je iets wijzigen in jouw contactgegevens of wens je vergeten te worden, neem dan contact op met
Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer.
Cookie-beleid
De CIB-Liga gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je vindt een nota over ons cookie-beleid op onze website.
 

(27 Jan 2021) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Dr. Yves Piette
Reumatoloog UZ Gent en AZ Sint-Jan Brugge Ė Oostende AV
 

(27 Jan 2021) - Link

Datum eerste publicatie: 07/06/2018
Laatste update 16/07/2020
 

(27 Jan 2021) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contactformulier
[Form id=Ē1″]
De CIB-Liga vzw is daarnaast ook te bereiken via volgende kanalen:
Per brief
CIB-Liga VZW
Lindenlaan 15
B-3680 Maaseik
Telefonisch
Tel. +32 (0)89 503 108
Via e-mail
 

(27 Jan 2021) - Link

Financiering en redactioneel beleid
De inkomsten van de CIB-Liga vzw zijn giften door symphatiserende bedrijven, lidgeld, subsidies Vlaamse Gemeenschap, verkoop van boeken.
Sponsors oefenen geen enkele invloed uit op het beleid van de CIB-Liga vzw, de redactie van website en leden van de Raad van Bestuur.
 

(27 Jan 2021) - Link

Bronmaterialen De redactie zal bij het produceren van redactionele inhoud bronmaterialen betrekken van derden waarbij het kan voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van bronmaterialen van adverteerders. Ook in deze gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij een onafhankelijk opererende redactie, en worden de bronmaterialen pas gebruikt door de redactie na toetsing op bruikbaarheid en relevantie voor de lezer.
 

(27 Jan 2021) - Link

Afgebakende plaats advertenties Om de productie van de internetsite van de CIB-Liga vzw te kunnen financieren accepteert CIB-Liga vzw bijdragen van adverteerders, onder andere in de vorm van banners en berichten in duidelijk afgescheiden onderdelen op de internetsite of in een e-zine.
 

(27 Jan 2021) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel