Certificate of compliance

artsportaal

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
1 jaar

Geldigheid van het certificaat valid until Feb 2022

www.artsportaal.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct10308263

Datum van de eerste revisie:

10 Feb 2020

Geldigheid van het certificaat

valid until Feb 2022

Datum van laatste bezoek:

10 Feb 2021

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Wij staan voor kwaliteit
En dat doen we samen met ons expert panel
Swanet Woldhuis, clusterhoofd NHG Kenniscentrum
Expertise: NHG-producten
Prof. Dr. Kees Kramers, hoogleraar interne geneeskunde klinische farmacologie
Expertise: Voorschrijven, Intoxicaties en Polyfarmacie
Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar huisartsgeneeskunde
Expertise: Voorlichten en Migranten
Bart Timmers, huisarts en opleider
Expertise: E-health
 

(06 Mar 2020) - Link

This principle is not applicable for this site 

Privacy- en cookieverklaring
Stichting artsportaal verwerkt alleen de persoonsgegevens die via het contactformulier op de website worden ingevuld indien een bezoeker een bericht verstuurt. Wanneer u een bericht via het contactformulier stuurt met uw naam en e-mailadres, dan verschijnen deze gegevens vanzelfsprekend in de mailbox van Stichting artsportaal. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het betreffende bericht te verwerken en beantwoorden en Stichting artsportaal deelt deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij vereist bij wet.
Daarnaast zijn de volgende verwerkingsovereenkomsten van toepassing op de website artsportaal:
Savvii (hosting provider): klik hier.
Siteground (hosting e-mailaccount klik hier.
Naast de relatie met bezoekers, onderhoudt artsportaal tevens een relatie met partners. Gegevens van gebruikers worden nooit zonder toestemming met partners gedeeld of op de website geplaatst. Artsportaal behoudt zich wel het recht voor om de naam (eventueel in combinatie met het logo) van een partner te noemen op de website.
Artsportaal gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Artsportaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website en de zoekfunctie van de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst artsportaal cookies die het doel hebben om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken (zoals Google Analytics). Tot slot worden op artsportaal cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld Google.
De informatie die is opgeslagen in cookies wordt alleen gebruikt door artsportaal. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van artsportaal niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.
 

(06 Mar 2020) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Wij staan voor kwaliteit
En dat doen we samen met ons expert panel
Swanet Woldhuis, clusterhoofd NHG Kenniscentrum
Expertise: NHG-producten
Prof. Dr. Kees Kramers, hoogleraar interne geneeskunde klinische farmacologie
Expertise: Voorschrijven, Intoxicaties en Polyfarmacie
Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar huisartsgeneeskunde
Expertise: Voorlichten en Migranten
Bart Timmers, huisarts en opleider
Expertise: E-health
 

(06 Mar 2020) - Link

januari 14th, 2020
 

(06 Mar 2020) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contactformulier
 

(06 Mar 2020) - Link

Stichting artsportaal wordt mede mogelijk gemaakt door de key partner SBOH (Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen). De SBOH deelt de visie van artsportaal en heeft een subsidie ter beschikking gesteld om het platform te kunnen doorontwikkelen en onderhouden.
Daarnaast heeft Stichting artsportaal een aantal partnerschappen met verschillende (beroeps)organisaties. Zij leveren waardevolle feedback of ondersteunen het platform voornamelijk op inhoudelijk niveau.
Stichting artsportaal blijft in alle opzichten volledig onafhankelijk ten opzichte van partners. Partners hebben geen inspraak in de inhoud of koers van de website, noch hoeft Stichting artsportaal hierover verantwoording af te leggen aan partners.
 

(26 Mar 2020) - Link

Stichting artsportaal plaatst geen advertenties, omdat dit niet goed past binnen de visie van het platform en de stichting iedere schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen.
 

(26 Mar 2020) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel