Certificate of compliance

e-gezondheid

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
4 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Aug 2017

www.e-gezondheid.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct112763

Datum van de eerste revisie:

27 Oct 2011

Geldigheid van het certificaat

valid until Aug 2017

Datum van laatste bezoek:

12 Aug 2016
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

De artikelen op e-gezondheid.be worden geschreven door journalisten en dokters in de geneeskunde of in de wetenschappen. De lijst met redacteurs en hun functie kunt u hier raadplegen.
 

(12 Aug 2016) - Link

E-gezondheid heeft als doel om informatie te verstrekken, die als aanvulling dient bij een medische raadpleging. Het gebruik van de site kan aanzien worden als een voorbereiding waardoor de internetgebruiker zich bijvoorbeeld beter kan informeren over de vragen die hij aan de gezondheidsverlener wenst te stellen.
De site kan eveneens gebruikt worden als achtergrond om zijn kennis over het onderwerp van de raadpleging verder uit te diepen, ziekten en algemene gezondheidsvragen beter te begrijpen. E-gezondheid wenst de internetgebruiker te helpen om een kritische, maar opbouwende dialoog met zijn arts te voeren.
 

(12 Aug 2016) - Link

PERSOONLIJKE GEGEVENS
A. Bescherming van de rechten van de internaut
E-GEZONDHEID eerbiedigt het privéleven van de gebruikers van e-gezondheid.be. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de website, en het gebruik dat E-GEZONDHEID van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de beschikkingen van de Belgische wet van 8 december 1992. Alle persoonlijke informatie betreffende de bezoekers van e-gezondheid.be is vertrouwelijk.
De volgende elektronische formulieren maken het mogelijk om persoonsgegevens te verzamelen: abonnement op de nieuwsbrief, deelname aan een spel, inschrijving op Mijn E-gezondheid (dienstenaanbod voorgesteld door E-gezondheid).
E-GEZONDHEID verbindt zich ertoe om de e-mailadressen, die op de website werden verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief, nooit aan derden door te geven voor commerciële doeleinden.
Op dezelfde manier verbindt E-GEZONDHEID zich ertoe om geen commerciële voorstellen van partners te verzenden naar de abonnees van de nieuwsbrief, tenzij ze hiervoor hun voorafgaande en vrijwillige toestemming hebben gegeven (door het vakje aan te kruisen op het inschrijvingsformulier).
E-GEZONDHEID verbindt zich ertoe om altijd duidelijk mee te delen hoe de persoonlijke gegevens van de gebruikers, die via de website worden verzameld, gebruikt zullen worden.
Indien de internetgebruiker – in het kader van een spel - accepteert om zich te abonneren op een nieuwsbrief van een partner van E-gezondheid, worden de persoonsgegevens overgedragen aan de partner. De partner wordt dan verantwoordelijk voor deze gegevens.
De maatschappijen die diensten aanbieden via E-gezondheid zijn verantwoordelijk voor de verzamelde gegevens op deze formulieren. Elke keer de internetgebruiker persoonlijke gegevens communiceert, verbindt E-GEZONDHEID zich ertoe de internetgebruiker duidelijk te informeren over het gebruik van deze gegevens.
De internetgebruiker kan gratis een overzicht krijgen van zijn/haar verzamelde persoonlijke gegevens, alsook de rechtzetting bekomen van eventuele onjuiste, niet-volledige of niet-relevante gegevens, door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, met in bijlage een kopie van de identiteitskaart, gericht aan: E-GEZONDHEID, rue des Croissiers 24, B-4000 Luik.
De internetgebruiker kan online zijn/haar abonnement op de nieuwsbrief van E-gezondheid of op Mijn E-gezondheid aanpassen of stopzetten.
De internetgebruiker die zijn recht van correctie of schrapping van het geheel of een deel van de hem betreffende gegevens wil uitoefenen, kan dit op elk moment doen met een e-mail naar
Indien men zich enkel abonneert op de nieuwsbrieven van E-gezondheid, worden de persoonlijke gegevens bewaard tot 6 maanden na de definitieve uitschrijving voor de nieuwsbrieven. Daarna worden ze definitief verwijderd.
Indien men deelneemt aan een spel georganiseerd door E-gezondheid, worden de persoonlijke gegevens bewaard gedurende de hele duur van het spel. Daarna worden ze definitief verwijderd.
Indien men zijn/haar Mijn E-gezondheid-account verwijdert, worden alle persoonlijke gegevens definitief verwijderd, op uitzondering van het pseudoniem en de daarbij horende bijdragen.
Indien men deelneemt aan de forums, of indien men commentaren, tips of getuigenissen plaatst, worden het pseudoniem en de bijdragen bewaard op de site.
B.Gebruik van technische gegevens
IP-adressen :
De IP-adressen van de deelnemers aan het forum worden een jaar bewaard.
Cookies :
E-gezondheid werkt samen met een aantal externe dienstverleners in het kader van de verspreiding van publiciteit en de analyse van het aantal gebruikers van de website. De volgende dienstverleners mogen in staat worden geacht om zich te wenden tot het gebruik van de cookies:
- De publicitaire regie Addict Media maakt gebruik van een systeem van cookies om het aantal afgebeelde banners te tellen en het aantal per bezoeker te beperken. De verzamelde gegevens zijn ook anoniem.
- E-gezondheid maakt gebruik van Google Analytics dat cookies gebruikt om het aantal unieke bezoekers te berekenen en anonieme statistieken te leveren. Geen persoonsgegevens worden overgedragen aan E-gezondheid.
- Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo cim logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geďnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt. De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.
Het memoriseren van identificatiegegevens en paswoord biedt u de kans om aangemeld te blijven tijdens een volgende sessie, en dat kan alleen door gebruik te maken van een cookie (opgeslaan op de harde schijf van uw computer). De cookies gebruikt door E-gezondheid, zijn in geen enkel geval bedoeld om onbewust informatie te verzamelen. Op elk moment kan u de cookies van uw computer verwijderen (zie opties van uw computer).
E-gezondheid maakt gebruik van cookies voor:
- identificatie- en herkenningsprocedures van de gebruiker. De cookies zijn daartoe gememoriseerd en opgeslaan op uw computer onder een anonieme vorm,
- het gebruik van forums en Mijn E-gezondheid, voor een memorisatie van gelezen boodschappen of om te waarschuwen dat er nieuwe inhoud is voorgesteld door mijn E-gezondheid.
Door de cookies te wissen, zal u afgemeld worden op de site E-gezondheid. U moet uw pseudoniem en wachtwoord opnieuw ingeven om zich te identificeren.
Het wordt aangeraden om zich af te melden aan het einde van een bezoekje als u uw computer deelt met meerdere gebruikers of gebruik maakt van publieke toegang, zodat de andere persoon geen berichten kan posten onder uw pseudoniem.
 

(12 Aug 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Elk artikel op de website wordt ondertekend met de echte naam van de redacteur (geen pseudoniem).
Elk artikel wordt gedateerd of de bibliografische of andere bronnen van de artikelen worden duidelijk aangehaald. Een auteur kan ook beroep doen op zijn professionele ervaring en z'n persoonlijke opzoekingen. Ze worden systematisch gesuperviseerd door de redactiechef van E-gezondheid.be alvorens ze online te brengen.
 

(12 Aug 2016) - Link

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 26/01/2015
Origineel artikel geschreven door Julie Luong, gezondheidsjournaliste op 21/12/2012
 

(12 Aug 2016) - Link

This principle is not applicable for this site 

CONTACT
E-gezondheid
Postadres in Frankrijk: 111 avenue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16, FRANCE
Voor al uw vragen, stuur een mail naar
 

(12 Aug 2016) - Link

Reclame wordt door e-gezondheid.be beschouwd als een bron van inkomsten. De reclameruimtes worden duidelijk aangeduid met het pictogram “PUB” of met de term “publi-informatie”.
De andere bron van inkomsten van de site E-gezondheid.be is het plaatsen van inhoud op andere internetsites.
 

(12 Aug 2016) - Link

(12 Aug 2016) - Link

De onafhankelijkheid van deze site ten opzichte van de financiers is op verschillende manieren gewaarborgd.
- Op het vlak van de inhoud : de selectie van onderwerpen en de redactie zijn toevertrouwd aan ViVio, een specialist in gezondheidscommunicatie voor het grote publiek.
- Op het vlak van de privacy van persoonsgegevens, door de keuze voor een externe dienstverlener.
 

(12 Aug 2016) - Link

Reclame wordt door e-gezondheid.be beschouwd als een bron van inkomsten.
 

(12 Aug 2016) - Link

De reclameruimtes worden duidelijk aangeduid met het pictogram “PUB” of met de term “publi-informatie”.
De andere bron van inkomsten van de site E-gezondheid.be is het plaatsen van inhoud op andere internetsites.
 

(12 Aug 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel