Certificate of compliance

Autismevriendelijk Nederland

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode

Geldigheid van het certificaat valid until Jul 2018

www.autismevriendelijknederland.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct126732

Datum van de eerste revisie:

31 Jul 2017

Geldigheid van het certificaat

valid until Jul 2018

Datum van laatste bezoek:

18 Dec 2017
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Deze website is gemaakt door twee tweelingbroers die allebei in het autistische spectrum vallen.
Wij zijn als bestuurslid en vrijwilliger verbonden aan Stichting Autisme Digitaal. Het doel van deze stichting is het toegankelijk maken van wetenschappelijke en ervaringskennis over autisme door het verzorgen van digitale content.
Projectleider: Arie Boven
Ik heb een bachelor Engelse Taal & Cultuur, met als minor Communicatiewetenschappen. Daarna heb ik de bachelor en de master Kunst, Cultuur & Media afgerond, met als specialisatie Film, aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Voor Autismevriendelijk Nederland schrijf ik de meeste artikelen.
Onze kennis over autisme is niet gebaseerd op medische ervaring of eigen empirisch onderzoek. De informatie op deze site is gebaseerd op eigen persoonlijke ervaring en literatuuronderzoek.
 

(31 Jul 2017) - Link

De informatie op deze website niet bedoeld om het advies van professionals in de ggz te vervangen. De auteurs zijn geen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Onze kennis is gebaseerd op literatuuronderzoek en onze eigen ervaringen. Raadpleeg bij twijfel, of als u hulp nodig heeft, altijd een beroepsbeoefenaar.
 

(31 Jul 2017) - Link

Cookieverklaring
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
Sociale deelknoppen
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, Tumblr of Pinterest en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser of bij de Consumentenbond0.
Meer informatie
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl
Consumentenbond
Consuwijzer
Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geďnteresseerden willen informeren over nieuwe artikelen op onze website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Sociale netwerken
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze bedrijven. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 

(31 Jul 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

In het artikel A Schema-Focused Model for Conceptualizing Personality Disorders stelt de Amerikaanse psycholoog Jeffrey Young dat het cognitief wetenschappelijke concept van schema's kan helpen bij de theorievorming over persoonlijkheidsstoornissen.
2016-2017Vuijk & Arntz
De Nederlandse klinisch psychologen Richard Vuijk en Arnoud Arntz publiceren een poster en daarna een artikel over hun studie naar de effectiviteit van schematherapie als behandeling voor volwassenen met autisme en een bijkomende persoonlijkheidsstoornis. Het onderzoek duurt tot april 2018 en de resultaten zullen naar verwachting in 2019 gepubliceerd worden.
 

(31 Jul 2017) - Link

8 juni 2017 (laatst gewijzigd: 12 juli 2017)
 

(31 Jul 2017) - Link

In het document Richtlijnen en tips voor EMDR behandeling bij Autismespectrumstoornissen adviseren Nederlandse psychologen om bij toepassing van EMDR bij autisten rekening te houden met problemen als prikkelgevoeligheid, traagheid bij het opnemen en verwerken van informatie, de neiging om overmatig precies te willen zijn, moeiten met het ervaren en begrijpen van emoties en beperkingen in het verbaliserend en verbeeldend vermogen.
In een meta-analyse van studies naar de bijdrage van oogbewegingen in het verwerken van emotionele herinneringen concluderen Nederlandse en Australische psychologen op basis van andere berekeningen dan die van Davidson & Parker (2001) en de toevoeging van 12 nieuwe studies, dat oogbewegingen wel een significant effect hebben.
 

(31 Jul 2017) - Link

Mail
 

(31 Jul 2017) - Link

Deze website wordt betaald uit de algemene middelen van Autisme Digitaal, die gebaseerd zijn op fondsen en giften. Autisme Digitaal heeft geen winstoogmerk. We promoten geen commerciële diensten en verdienen niet aan deze website.
 

(31 Jul 2017) - Link

We vertonen geen advertenties op deze site.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel