Certificate of compliance

Stichting Anticonceptie Nederland

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
15 Years

Geldigheid van het certificaat 26 Apr 2017 - Apr 2018

www.anticonceptie-online.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct216633

Datum van de eerste revisie:

03 Apr 2002

Geldigheid van het certificaat

26 Apr 2017 - Apr 2018

Datum van laatste bezoek:

06 Feb 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

De auteur, ontwerper en webmaster van de website is de oprichter van de SAN dr. R.J.C.M. Beerhuizen, gynaecoloog (niet-praktizerend).
 

(26 Apr 2017) - Link

De informatie, aangeboden op de website van de Stichting Anticonceptie Nederland is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de bestaande relatie tussen patiŽnt/site bezoeker en zijn/haar hulpverlener.
 

(26 Apr 2017) - Link

Privacy
 

(26 Apr 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

De inhoud komt grotendeels overeen met de inhoud van het boek "Anticonceptie op maat" en is zoveel mogelijkt ingericht overeenkomstig evidence-based onderzoek.(...)
 

(16 Jun 2016) - Link

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 3 janvier 2013
 

(26 Apr 2017) - Link

This principle is not applicable for this site 

Stichting Anticonceptie Nederland
B.Stegemanstraat 28, 7101 AS Winterswijk
E-mail
 

(16 Jun 2016) - Link

Financiering
De Stichting Anticonceptie Nederland is voor zijn financiering met name afhankelijk van donaties en projectsponsoring.
(...)
 

(26 Apr 2017) - Link

Onafhankelijkheid betekent ook afzien van het plaatsen van gesponsorde reclameboodschappen.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel