Certificate of compliance

Site van kinesitherapeute Anne Van Hecke

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
8 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Jan 2021

www.annevanhecke.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct233558

Datum van de eerste revisie:

26 Aug 2011

Geldigheid van het certificaat

valid until Jan 2021

Datum van laatste bezoek:

27 Mar 2020

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Over mezelf en familie
* in 1976: diploma van Gegradueerde in de Kinesitherapie aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen te Gent
in 1976: start zelfstandige kinepraktijk te Moortsele: algemene kinesitherapie, assistentie bij bevallingen, cardiale kinesitherapie, valpreventie, faciatherapie, voetreflexologie.
in 1977: diploma medische voetverzorging en zelfstandige pedicurepraktijk te Moortsele
* gehuwd met Ivan, mama van Joris en Griet, schoonmama van Marjan en Ilya, trotse oma van Louise, Marthe, Leonie en Juliette.
Als kinesitherapeute ben ik daarbij graag sportief. Zwemmen, mountainbike, tennis, waterski en alpineski zijn mijn favoriete energieleveranciers.
 

(25 Oct 2019) - Link

2. De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patŽnt of de bezoeker van deze site.
 

(17 Jan 2020) - Link

Deze website is geschreven door Anne Van Hecke (kinesitherapeute en medische pedicure)
. Dit is een persoonlijke website welke dient ter informatie voor patiŽnten. Enkel de behandelingen die in mijn praktijk kunnen gebeuren worden hier beschreven. 
Voor alle mogelijke behandelingen kunnen een diploma en/of een getuigschrift worden voorgelegd.
Vragen en/of antwoorden en behandelingen vallen volledig onder het beroepsgeheim. 
Er wordt geen informatie verzameld over de bezoekers. Adressen, telefoon- en/of gsm-nummers, e-mails en e-mailadressen worden uit mijn bestand verwijderd van zodra deze zijn beantwoord en er geen behandeling uit voortvloeit. Indien er mogelijks wel een therapie volgt, worden de
 gegevens in een wettelijk software programma voor kinesitherapie bewaard. Deze bewaring valt volledig onder het beroepsgeheim en kunnen enkel door mij worden geconsulteerd. Deze gegevens worden nooit overgedragen aan derden tenzij vereist bij wet.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Dit is een persoonlijke website zonder sponsoring. Eventueel aangevraagde informatie is volkomen gratis. Er worden geen advertenties geaccepteerd. Advertenties die zouden voorkomen in een website waar mijn website naar verwijst vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende website-eigenaar.
 Ik sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verbandhoudende met het gebruik van informatie, behandelingen, producten of diensten die via deze website worden aangebonden.
Ik leg er de nadruk op dat ik de reguliere geneeskunde als basis beschouw van de gezondheidszorg en dat ik niet gemachtigd ben om diagnoses te stellen of conclusies te trekken uit door medici gestelde diagnoses. De behandelingen zijn aanvullend en vervangen geen medicaties.
Ondanks de zorgvuldige selectie van de links kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie en kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiend uit die informatie. Gelieve eerst uw huisarts en/of specialist te raadplegen om nadien een mogelijke behandeling te ondergaan. 
De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patiŽnt of de bezoeker van deze site. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer en/of software na het downloaden en/of installeren van programmaís en/of plugins die nodig zijn om bepaalde bestanden of sites te openen.
 

(25 Oct 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Deze website is geschreven door Anne Van Hecke (kinesitherapeute en medische pedicure)
.
 

(25 Oct 2019) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contactinformatie
Kinesitherapeute Anne Van Hecke
Rollebaan6
9860 Moortsele
Tel.: 0477 55 62 92
Tel.: 09 362 79 17
E-mail:
 

(25 Oct 2019) - Link

Dit is een persoonlijke website zonder sponsoring.
 

(25 Oct 2019) - Link

Er worden geen advertenties geaccepteerd.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel