Certificate of compliance

Lievensberg ziekenhuis

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
2 Years

Geldigheid van het certificaat 27 May 2013 - May 2015

www.lievensbergziekenhuis.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct274702

Datum van de eerste revisie:

02 Mar 2011

Geldigheid van het certificaat

27 May 2013 - May 2015

Datum van laatste bezoek:

25 Feb 2014
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Redactiebeleid 
De teksten op www.lievensbergziekenhuis.nl worden minimaal een keer per jaar gecontroleerd op juistheid en actualiteit. Afdeling PR&Communicatie van het Lievensberg ziekenhuis ziet toe op het tijdig vernieuwen van de informatie. Wanneer het medisch specialistische informatie betreft, worden de teksten ter controle aangeboden aan de betreffende vakgroep of maatschap.
 

(27 May 2013) - Link

Doel van deze website
De informatie aangeboden op www.lievensbergziekenhuis.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie patiŽnt/websitebezoeker en zijn/haar medisch specialist.
 

(27 May 2013) - Link

Cookiewetgeving
Informeren over cookies verplicht
Sinds 1 juni 2012 is een nieuwe wet, de telecomwet, van kracht, waardoor voor elke website de wettelijke plicht bestaat om de gebruiker te informeren over 'cookies' en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook voor de website van het Lievensberg ziekenhuis wordt gebruikt gemaakt van cookies. [...]
 

(11 Mar 2013) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Goedgekeurd door: Rob Bakker, arts
 

(11 Mar 2013) - Link

Laatst gewijzigd: november 2012
 

(11 Mar 2013) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contact [...]
 

(11 Mar 2013) - Link

Financiering
Deze website is gefinancierd door het Lievensberg ziekenhuis.
 

(27 May 2013) - Link

Advertentiebeleid
Deze website bevat geen enkele vorm van externe reclame.
 

(27 May 2013) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel