Certificate of compliance

Stichting Diagnose Kanker

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
14 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Dec 2020

www.diagnose-kanker.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct348395

Datum van de eerste revisie:

08 Dec 2005

Geldigheid van het certificaat

valid until Dec 2020

Datum van laatste bezoek:

20 Dec 2019

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, is van een NIET medische organisatie. SDK maakt sinds 2000 alleen gebruik van links en informatie van betrouwbare websites. De SDK website wordt onderhouden door kankerpatienten en hun naasten. Informatie wordt gecontroleerd door NIET medische personen , maar die wel geselecteerd op een grote ervarings deskundigheid.. De links zijn altijd van officiële instellingen en wanneer dat niet zo is, dan zal worden vermeldt dat dit persoonlijke pagina/Informatie betreft.
 

(26 Nov 2019) - Link

Collaborative platforms:

Je gaat akkoord met het volgende: geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die de van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden die gelden voor je land, het land waar “Diagnose Kanker lotgenotenforum” is gehost of de internationale wetgeving. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat je met onmiddellijke ingang en permanent wordt verbannen van dit forum. Tevens kan je serviceprovider worden ingelicht. De IP-adressen van alle berichten worden opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen waarborgen. Je gaat er mee akkoord dat “Diagnose Kanker lotgenotenforum” het recht heeft om ieder onderwerp te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer zij dit nodig achten. Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je bij ons invoert, wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder je toestemming, kan “Diagnose Kanker lotgenotenforum” noch phpBB niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.

(26 Nov 2019) - Link

De aangeboden informatie op deze website is bedoeld om patiënten support te bieden en/of om de informatie aan te vullen en nadrukkelijk NIET om de bestaande relatie met zijn/haar arts te vervangen en/of te verbreken. Aan deze website kan geen medisch inhoudelijke informatie worden ontleend. U dient de aangeboden informatie te bespreken met uw arts
 

(26 Nov 2019) - Link

Vertrouwelijke en persoonlijke informatie, mailadressen, toevertrouwd aan deze website en de SDK organisatie, worden op geen enkele wijze gedeeld met derden zonder nadrukkelijk en schriftelijke toestemming van de betrokkenen, Met uitzondering van die bijdragen van personen die door hen zelf doelbewust in de door hun aangeboden verhalen, verzoeken, chat én forum bijdrage worden aangeboden. Vaak om reden om in contact te komen met lotrgenoten. SDK respecteert de Nederlandse wetgeving op data bescherming en privacy. SDK wijst haar bezoekers, om het vermelden van hun persoonlijke gegevens met de nodige terughoudendheid te doen. Wij wijzen onze de bezoekers erop, dat derde partijen ( verzekeraars. werkgevers etc) deze informatie kunnen ( mis) bruiken.
 

(26 Nov 2019) - Link

Collaborative platforms:

Tevens kan je serviceprovider worden ingelicht. De IP-adressen van alle berichten worden opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen waarborgen. Je gaat er mee akkoord dat “Diagnose Kanker lotgenotenforum” het recht heeft om ieder onderwerp te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer zij dit nodig achten. Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je bij ons invoert, wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder je toestemming, kan “Diagnose Kanker lotgenotenforum” noch phpBB niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.

(26 Nov 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Bronnen
CBS, 2006
Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research, 2007
KWF Kankerbestrijding, 2008.
IKCNet, Kankerregistratie, kerncijfers, 16 oktober 2007
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 2007
Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, artikel ‘De kans op kanker voor Nederlanders’, oktober 2008.
GLOBOCAN 2002
 

(20 Dec 2019) - Link

Collaborative platforms:

INHOUD van bezoekers op deze website: Wij verzoeken onze bezoekers om duidelijk referenties te geven omtrend de inhoud van hun artikels .berichten en chats.

(26 Nov 2019) - Link

Last Updated on 5 december, 2019
 

(20 Dec 2019) - Link

Alle aangeboden informatie betreffende een claim welke de werking van een behandeling en/of medicijn worden met de groots mogelijke zorg behandeld. SDK geeft er de voorkeur aan om uitsluitend door te linken naar websites , die betrouwbaar zijn, Daarentegen waarschuwt SDK ( als een van de weinige organisaties) haar bezoekers wel voor behandelaars, en producten waarvan de werking zeer omstreden is . SDK laat zich hierin adviseren door diverse instellingen en medische adviseurs, die ook worden genoemd
 

(26 Nov 2019) - Link

Collaborative platforms:

Beheerders en gebruikers van deze website zullen alleen medische informatie toevoegen, welke geheel op waarheid berust. Bij twijfel zullen zij de informatie niet te plaatsen. of voorleggen aan proffesionals

(26 Nov 2019) - Link

Stichting Diagnose Kanker
Oosterhaven 29
1671 AB Medemblik
+(31) (0) 227547700
info(add)diagnosekanker.nl
Rabobank rek nr: 3442.12.939
Postgiro 38.2112
IBAN nr NL30 RABO 0344 212939 BIC nummer RABONL 2U
KVK: 7092281
Contactformulier met SDK
 

(26 Nov 2019) - Link

Financiering: SDK wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van haar bezoekers en door onvoorwaardelijke sponsoring van het bedrijfsleven, zonder daar iets voor terug te verwachten, Meestal in de vorm van diensten ( hosting) en of software, apparatuur zie sponsors . SDK volgt de zelfde code als de .European Cancer Patient Coalition ECPC De SDK informatie en inhoud is onder geen enkel beding afhankelijk van welke bijdrage dan ook. De website wordt in eigen beheer gemaakt!. Er is geen enkele vorm van belangenverstrengeling,
 

(26 Nov 2019) - Link

Collaborative platforms:

SDK maakt uitsluitend gebruik van vrijwiligers, géén van de medewerkers / modertaors worden betaald en/of hebben geen enkel persoonlijk belang!. Vrijwilligers krijgen alleen en voorzover nodig persoonlijke onkosten vergoed die ten bate van SDK. zijn gemaakt

(26 Nov 2019) - Link

Op dit moment is er geen reclame te vinden op deze website, Als dit gaat veranderen, dan zal dat duidelijk worden aangegeven door een vermelding
 

Collaborative platforms:

ADVERTENTIE Advertenties zullen niet geplaatst worden in de inhoud van de website, maar in aparte frames. NOOT: SDK heeft geen enkele invloed op reclames op de door ons doorlink websites.Merknamen: SDK zal trachten geen merknamen te noemen. Wij wijzen onze bezoekers erop dat ook altijd zelf te controleren via de daartoe geëigende websites. SDK vraagt haar (forum) bezoekers dat ook niet te doen. SDK heeft daar ook nadrukkelijk ook geen enkel belang bij! Wij zijn voor de kankerpatiënt en hun naasten, onafhankelijk van iedereen.

(26 Nov 2019) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel