Certificate of compliance

Stichting Diagnose Kanker

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
10 Years

Geldigheid van het certificaat 16 Feb 2016 - Feb 2017

www.diagnose-kanker.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct348395

Datum van de eerste revisie:

08 Dec 2005

Geldigheid van het certificaat

16 Feb 2016 - Feb 2017

Datum van laatste bezoek:

16 Feb 2016
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

De auteurs, welke verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de website zijn niet medisch geschoold, maar zijn door hun activeiten en betrokkenheid bij diverse gezondheids orgnisaties sinds 1999 ( in bestuur en commissies) goed in staat om de informatie op een juiste wijze weer te geven.
Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, is van een NIET medische organisatie.
 

(12 Nov 2015) - Link

De aangeboden informatie op deze website is bedoeld om patienten support te bieden en/of om de informatie aan te vullen en nadrukkelijk NIET om de bestaande relatie met zijn/haar arts te vervangen en/of te verbreken. Aan deze website kan geen medisch inhoudelijke informatie worden ontleend. U dient de aangeboden informatie te bespreken met uw arts
 

(12 Nov 2015) - Link

Collaborative platforms:

SDK maakt uitsluitend gebruik van vrijwiligers, géén van de medewerkers / modertaors worden betaald en/of hebben geen enkel persoonlijk belang!. Vrijwilligers krijgen alleen en voorzover nodig persoonlijke onkosten vergoed die ten bate van SDK. zijn gemaakt

(13 Nov 2015) - Link

Vertrouwelijke en persoonlijke informatie, emailadressen, toevertrouwd aan deze website en de SDK organisatie, worden op geen enkele wijze gedeeld met derden zonder nadrukkelijk en schriftelijke toestemming van de betrokkenen, Met uitzondering van die bijdragen van personen die door hen zelf doelbewust in de door hun aangeboden verhalen, verzoeken, chat én forum bijdrage worden aangeboden. Vaak om reden om in contact te komen met lotrgenoten. SDK respecteert de Nederlandse wetgeving op data bescherming en privacy. SDK wijst haar bezoekers, om het vermelden van hun persoonlijke gegevens met de nodige terughoudendheid te doen. Wij wijzen onze de bezoekers erop, dat derde partijen ( verzekeraars. werkgevers etc) deze informatie kunnen ( mis) bruiken.
 

(13 Nov 2015) - Link

Collaborative platforms:

Je informatie wordt op twee manieren verzameld. De eerste manier is door het gebruik van zogenaamde cookies. De phpBB software maakt meerdere cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van uw computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevaten een indentificatienummer (hierna “user-id”) en een anonieme sessienummer (hierna “session-id”). Deze twee nummers worden automatisch door de phpBB software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op “Diagnose Kanker lotgenotenforum”. Dit cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn, en verbeterd daarmee je gebruikerservaring.
Wij kunnen ook cookies extern aanmaken aan de phpBB software wanneer je “Diagnose Kanker lotgenotenforum” doorzoekt. Hoewel dit buiten dit document valt omdat dit geen betrekking heeft op de pagina’s die worden aangemaakt door de phpBB-software. De tweede manier is waarin wij je informatie verzamelen door wat je aan ons verstuurd. Dit kan zijn, en is niet beperkt naar: het plaatsen als een anonieme gebruiker (hierna “anonieme berichten”), registreren op “Diagnose Kanker lotgenotenforum” (hierna “je account”) en berichten die verstuurd zijn na je registratie en wanneer je bent aangemeld (hierna “je berichten”).
Je account bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna “je gebruikersnaam”), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op je account (hierna “je wachtwoord”) en een persoonlijk, geldig e-mailadres (hierna “je e-mail”). Je informatie voor je account op “Diagnose Kanker lotgenotenforum” is beveiligd door de gegevensbeschermingswetgeving dat geldt in het land waar dit forum gehost wordt. Iedere informatie naast je gebruikersnaam, je wachtwoord en je e-mailadres dat vereist is gedurend het registratieproces op “Diagnose Kanker lotgenotenforum” is niet vereist maar optioneel. Je hebt de optie welke informatie in je account openbaar kan worden weergegeven. Verder heb je ook de mogelijkheid, om in te stellen of je de e-mails die automatisch worden gemaakt door de phpBB-software wilt ontvangen.
Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet ontsleuteld gemaakt worden), waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Desondanks is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt op diverse websites. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op “Diagnose Kanker lotgenotenforum” kan aanmelden, bewaar het dus veilig en geef het op geen enkele manier aan Diagnose Kanker lotgenotenforum”, phpBB of een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kan je de “Ik ben mijn wachtwoord vergeten” optie gebruiken die je terug kan vinden in het aanmeldvenster. Dit proces vereist dat je de gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft van je gebruikersaccount, waarna de phpBB-software een nieuw wachtwoord zal genereren en opsturen naar het e-mailadres, zodat je opnieuw kan aanmelden.

(13 Nov 2015) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Bron: Novartis Oncology (2015)
 

(16 Feb 2016) - Link

Collaborative platforms:

INHOUD van bezoekers op deze website Wij verzoeken onze bezoekers om duidelijk referenties te geven omtrend de inhoud van hun artikels .berichten en chats.

(13 Nov 2015) - Link

Laatst bewerkte datum: maandag, december 14, 2015
 

(16 Feb 2016) - Link

Collaborative platforms:

Do 15 Apr 2010 17:57

(13 Nov 2015) - Link

lle aangeboden informatie betreffende een claim welke de werking van een behandeling en/of medicijn worden met de groots mogelijke zorg behandeld. SDK geeft er de voorkeur aan om uitsluitend door te linken naar websites , die betrwouwbaar zijn, Daarentegen waarschuwt SDK ( als een van de weinige organisaties) haar bezoekers wel voor behandelaars, en producten waarvan de werking zeer omstreden is . SDK laat zich hierin adviseren door diverse instellingen en medische adviseurs, die ook worden genoemd
 

(13 Nov 2015) - Link

Collaborative platforms:

Wees voorzichtig met (vaak goedbedoelde) adviezen!
Wees voorzichtig met goedbedoelde medische adviezen. Het zijn immers allemaal patiënten en naasten en géén artsen!

(13 Nov 2015) - Link

Stichting Diagnose Kanker
Oosterhaven 29
1671 AB Medemblik
+(31) (0) 227547700
info(add)diagnosekanker.nl
 

(13 Nov 2015) - Link

Financiering, SDK wordt mogeljk gemaakt door bijdragen van haar bezoekers en door onvoorwaardelijke sponsering van het bedrijfsleven, zonder daar iets voor terug te verwachten, meestal in de vorm van diensten ( hosting) en of software, apparatuur zie sponsors SDK volgt de zelfde code als de .European Cancer Patient Coalition ECPC De SDK informatie en inhoud is onder geen enkel beding afhankelijk van welke bijdrage dan ook. De website wordt in eigen beheer gemaakt!. Er is geen enkele vorm van belangenverstrengeling,
 

(13 Nov 2015) - Link

Collaborative platforms:

SDK maakt uitsluitend gebruik van vrijwiligers, géén van de medewerkers / modertaors worden betaald en/of hebben geen enkel persoonlijk belang!. Vrijwilligers krijgen alleen en voorzover nodig persoonlijke onkosten vergoed die ten bate van SDK. zijn gemaakt

(13 Nov 2015) - Link

Op dit moment is er geen reclame te vinden op deze website, Als dit gaat veranderen, dan zal dat duidelijk worden aangegeven door een vermelding – – ADVERTENTIE Advertenties zullen niet geplaatst worden in de inhoud van de website, maar in aparte frames. NOOT: SDK heeft geen enkele invloed op reclames op de door ons doorlinke websites.Merknamen: SDK zal trachten geen merknamen te noemen. Wij wijzen onze bezoekers erop dat ook altijd zelf te controleren via de daartoe geeigende websites. SDK vraagt haar (forum) bezoekers dat ook niet te doen. SDK heeft daar ook nadrukkelijk ook geen enkel belang bij! Wij zijn voor de kankerpatient en hun naasten, onafhankelijk van iedereen.
 

Collaborative platforms:

Wat mag beslist niet in de mailgroepen: (dit betekent een onmiddellijke uitschrijving)
Reclame maken voor producten, behandelingen, behandelaars en /of instellingen in wat voor vorm dan ook! (Eenmalig noemen mag, maar wij letten op herhalingen)
Opzettelijk misleidende informatie aanbieden.
Financieel gewin voor je zichzelf of voor de jou bekenden.
Reclame maken voor en het aanbieden van producten
Reclame maken voor en het aanbieden van medische en alternatieve behandelingen.

(13 Nov 2015) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel