Certificate of compliance

Dutch Lymphedema Network

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
12 Years

Geldigheid van het certificaat 15 Mar 2017 - Mar 2018

www.lymfoedeem.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct352738

Datum van de eerste revisie:

18 May 2004

Geldigheid van het certificaat

15 Mar 2017 - Mar 2018

Datum van laatste bezoek:

20 Mar 2017
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Raad van Advies
De Raad van Advies is sinds september 2015 als volgt samengesteld:
Dr. R.J. Damstra, voorzitter
Mw. M.G.L. Lauret-Roemers, oncologisch en oedeemfysiotherapeut, namens de NVFL
Mw. E. Brouwer, namens SLCN
Dhr. R. Bot, directeur Varitex
Mw. C. Feenstra-Verbruggen, huid- en oedeemtherapeut, namens de NVH
Mw. G. van der Heide-Schoon, namens de BVN
Mw. J. Verhoeff-Braat, patiëntenvertegenwoordiger
Mw. Drs. E. van Dorst, gynacologisch oncoloog
Mw. E. Butter, verpleegkundige UMC Utrecht
 

(02 Mar 2017) - Link

Collaborative platforms:

Doel
Dit internet- of discussieforum biedt deelnemers online ruimte voor discussie en uitwisseling van berichten; zij kunnen 'met elkaar overleggen'. Elke bijdrage wordt gearchiveerd en de discussie zal over een langere periode verdergaan. Dit forum verschilt hiermee van andere discussiemogelijkheden zoals chat ruimtes, nieuwsgroepen, weblogs en sociale media zoals Twitter.
Voor deelname aan ons forum moeten deelnemers of bezoekers zich registreren onder een bijnaam of nickname om te kunnen reageren. Dit is om te voorkomen dat u wordt geplaagd door spam. Soms bezoeken mensen het forum onder een schuilnaam, dit kan allerhande vormen van ongepast gedrag uitlokken. Daarom hebben wij een 'forumbeleid' met gebruiksvoorwaarden voor deze website. Moderatoren controleren deze voorwaarden. Het forum is op die grond dus besloten.
De inhoud van alle berichten die in het forum worden opgenomen is echter voor iedereen openbaar.

(15 Mar 2017) - Link

Collaborative platforms:

Informatie op dit forum komt niet in de plaats van het advies van een medisch professional.

(15 Mar 2017) - Link

Privacy verklaring
Privacybeleid
Deze website is opgericht en wordt beheerd door het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem. Het NLNet heeft dit privacy statement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website.
Google Analytics
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie wordt niet met derden gedeeld.
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.
The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.
For further information on the privacy policy concerning Google Analytics, please go here: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 

(02 Mar 2017) - Link

Collaborative platforms:

Privacy
Alle berichten zijn openbaar. Dit houdt in dat iedereen, ook buiten de gebruikers van het forum, de berichten kunnen lezen.
Het forum is besloten, maar iedereen kan zich registreren zonder dat de werkelijke identiteit bij de leden of beheerder(s) bekend is.
Wanneer u persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, etc) wilt uitwisselen met andere leden, is het verstandig dit via een privébericht te doen. Privéberichten zijn niet openbaar, in tegenstelling tot het forum zelf.
Zorg ervoor dat u anderen niet aantast in zijn/haar privacy en dat zijn/haar identiteit niet te herleiden is uit uw berichten.

(15 Mar 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Collaborative platforms:

Wanneer er feiten gedeeld worden, dient er een duidelijke bronvermelding aanwezig te zijn.

(15 Mar 2017) - Link

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016
 

(02 Mar 2017) - Link

Collaborative platforms:

ma 13 maart 2017

(15 Mar 2017) - Link

This principle is not applicable for this site 

Collaborative platforms:

Alles wat op het forum gezegd wordt, gaat om persoonlijke kwesties of ervaringen.

(15 Mar 2017) - Link

Collaborative platforms:

Er is een probleem met deze website
Heeft u een probleem met de website, meld dit svp via

(15 Mar 2017) - Link

Website
Het onderhoud van de website van NLNet wordt gefinancierd uit algemene middelen.

Financiering
Om de activiteiten van NLNet te kunnen bekostigen is geld nodig. Ondanks dat we bijna alleen met vrijwilligers werken en we onze vaste lasten zo laag mogelijk houden, heeft NLNet inkomsten nodig. Daarvoor hebben we een aantal bronnen:
Donateurs
Jaarlijks betalen onze donateurs een bedrag van € 25 of € 30, afhankelijk van de betalingswijze (automatische incasso of acceptgirokaart). Er zijn ook donateurs die een hoger bedrag overmaken.
Erfenissen en legaten
Regelmatig krijgt NLNet een donatie uit een erfenis of legaat. Daar NLNet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, hoeven we over deze bedragen geen belasting te betalen.
Advertentie inkomsten
In het Lymfologica Magazine wordt geadverteerd door bedrijven die werkzaam zijn rondom lymfoedeem en die de activiteiten van NLNet willen ondersteunen. Per jaar worden met de adverteerders afspraken gemaakt over advertenties en kosten. Met deze inkomsten worden de kosten voor het produceren en verspreiden van het blad nagenoeg gedekt.
PGO subsidie
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG dat namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies verstrekt aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties in Nederland. NLNet vraagt jaarlijks op basis van een activiteiten- en kostenplan subsidie aan bij het Fonds PGO. Tot nu toe worden onze aanvragen steeds gehonoreerd. Door bezuinigen vanuit de Rijksoverheid zal het maximale subsidie bedrag vanuit het fonds de komende jaren fors dalen. Met het zicht op die ontwikkeling wil NLNet haar eigen inkomstenbronnen verder gaan versterken.
Activiteiten
Voor een aantal activiteiten dat NLNet voor patiënten en de mensen in hun omgeving organiseert, vragen wij aan deelnemers een bijdrage in de kosten. De rest van de kosten betaalt NLNet uit algemene middelen.
 

(15 Mar 2017) - Link

Collaborative platforms:

De beheerder van het forum is tevens een patiënt. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

(15 Mar 2017) - Link

Openheid in advertentie en redactioneel beleid
De redactie van deze website is onafhankelijk en de site bevat geen reclame.
 

Collaborative platforms:

Het is niet toegestaan reclame te maken voor commerciële doeleinden.

(15 Mar 2017) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel