Certificate pending renewal

Schildklier Organisatie Nederland

Deze website ondergaat een periodieke audit

Logo certificat HONCode

Geldigheid van het certificaat valid until Nov 2015

www.schildklier.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct396586

Datum van de eerste revisie:

11 Feb 2014

Geldigheid van het certificaat

valid until Nov 2015

Datum van laatste bezoek:

17 Aug 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR)
Samenstelling Medisch wetenschappelijke Advies Raad (MAR) van de Stichting Schildklier Organisatie Nederland (SON)
Leden MAR Specialisme/ziekenhuis
MAR prof.dr.Fliers Prof. dr. E. Fliers (voorzitter)
Internist endocrinoloog
AMC Amsterdam
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM
MAR dr.Links Prof. dr. T.P. Links
Internist endocrinoloog
UMCG Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ GRONINGEN
MAR dr.Peeters Prof. dr. R.P. Peeters
Internist endocrinoloog
Erasmus MC Rotterdam
Schildkliercentrum
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
 

(19 Dec 2017) - Link

Privacy Policy
IP en emailadressen
Schildklier Organisatie Nederland verzamelt geen informatie van bezoekers aan haar website.
Cookies
Cookies worden bewaard in verband met de navigatie en het inloggen op onze website.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website maakt alleen gebruik van google analytics om de belangstelling van onze bezoekers te meten om de inhoud van onze website te verbeteren.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar
Voor het delen van artikelen gebruiken wij functionaliteit van ADDTHIS:
We collect Non-Personally Identifiable Information via the AddThis Button for use on the AddThis Platform. For example, when you visit a web page that contains one of our AddThis Buttons, our server logs collect your Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time you visited that web page, and (if you came to a web page where an AddThis Button is enabled via a search engine such as Google), the web search that landed you on that web page. We also collect information regarding how often you share content with others using the AddThis platform.
 

(19 Dec 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

This principle is not applicable for this site 

De website(s) van Schildklier Organisatie Nederland toont geen enkele vorm van advertenties
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel