Certificate pending renewal

Schildklier Organisatie Nederland

Deze website ondergaat een periodieke audit

Logo certificat HONCode

Geldigheid van het certificaat 13 Nov 2014 - Nov 2015

www.schildklier.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct396586

Datum van de eerste revisie:

11 Feb 2014

Geldigheid van het certificaat

13 Nov 2014 - Nov 2015

Datum van laatste bezoek:

08 Jul 2017
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR)
Samenstelling Medisch wetenschappelijke Advies Raad (MAR) van de Stichting Schildklier Organisatie Nederland (SON)
Leden MAR Specialisme/ziekenhuis
MAR prof.dr.Fliers Prof. dr. E. Fliers (voorzitter)
Internist endocrinoloog
AMC – Amsterdam
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM
MAR dr.Links Prof.dr. T.P. Links
Internist endocrinoloog
UMCG Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ GRONINGEN
(...)
 

(05 Apr 2016) - Link

Collaborative platforms:

De pagina wordt beheerd door SON en een vrijwilliger van SON die als moderator speciaal voor het forum is aangesteld.

(05 Apr 2016) - Link

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
 

(05 Apr 2016) - Link

De opgegeven persoonsgegevens, waaronder emailadressen zullen nooit en te nimmer aan derden worden afgegeven. Wel kan het gebeuren dat we bijvoorbeeld onderzoekers de gelegenheid bieden onze leden en/of donateurs via deze gegevens te benaderen met een verzoek deel te nemen aan onderzoeken of enquêtes.
Uiteraard zullen deze onderzoeken alleen worden gesteund door SON, als ze in opdracht van SON of met (financiële of medisch informatieve) ondersteuning van SON worden uitgevoerd.
Alleen onderzoeken die aansluiten bij de missie van SON, ten aanzien van schildklierpatiënten in het algemeen en de leden/donateurs van SON in het bijzonder komen hiervoor in aanmerking. De keuze van gesteunde onderzoeken zullen consciëntieus worden gemaakt door het bestuur, de kenniscommissie en de MAR.
Uiteraard zult u, als u wordt benaderd gebruik kunnen maken van uw recht via een opt-out keuze aan te geven niet meer te willen worden benaderd voor deelname aan onderzoeken/enquêtes.
Voor reacties, vragen en opmerkingen over de website, de inhoud/informatie en/of deze disclaimer, kunt u met ons contact opnemen.
Privacy Policy
IP en emailadressen
Schildklier Organisatie Nederland verzamelt geen informatie van bezoekers aan haar website.
Cookies
Cookies worden alleen bewaard in verband met de navigatie en het inloggen op de website.
Schildklier Organisatie Nederland, januari 2014
 

(05 Apr 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Bronnen:
•Payer, Petrovic, Lisy, Langer – Hashimoto Encephalopathy: A Rare Intricate Syndrome – Int Journal of Endocrinology & Metabolism December 2012
•Steroid responsive encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis (SREAT) or Hashimoto's encephalopathy: a case and review; Lee SW at al.
Referenties:
1) Casuïstiek: Het variabele beeld van de Hashimoto-encefalopathie (Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1319-22)
 

(05 Apr 2016) - Link

Schildklier Organisatie Nederland, januari 2014
 

(05 Apr 2016) - Link

Collaborative platforms:

1 week 5 dagen geleden

(05 Apr 2016) - Link

This principle is not applicable for this site 

Collaborative platforms:

Beperk je bij het geven van antwoorden zoveel mogelijk tot je eigen ervaringen. Vermeld indien nodig een link of verwijs naar wetenschappelijk evidence based onderzoek of de bron.

(05 Apr 2016) - Link

Schildklier Organisatie Nederland
Stationsstraat 79 G
3811 MH Amersfoort

Tel: 033- 4224036
 

(05 Apr 2016) - Link

SON verzorgt informatie-avonden en lotgenotencontact, geeft brochures en een magazine uit en houdt een website online. Daarnaast draagt de stichting bij aan wetenschappelijk onderzoek. De gelden die alle activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland mogelijk maken, zijn afkomstig van:
•Donateurs - jaarlijkse bijdrage en extra bijdrage
•Subsidie
•Schenkingen en legaten
•Fondswerving
 

(05 Apr 2016) - Link

Collaborative platforms:

De website(s) van Schildklier Organisatie Nederland toont geen enkele vorm van advertenties
 

Collaborative platforms:

Het is niet toegestaan het forum te gebruiken voor het maken van (negatieve) reclame of de promotie van eigen website en/of producten.

(05 Apr 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel