Certificate of compliance

VKS, de patientenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
2 Years

Geldigheid van het certificaat 18 Mar 2013 - Mar 2015

www.stofwisselingsziekten.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct464114

Datum van de eerste revisie:

18 Jan 2011

Geldigheid van het certificaat

18 Mar 2013 - Mar 2015

Datum van laatste bezoek:

28 Sep 2015
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

De redactie van deze website wordt verzorgd door Marjolein van der Burgt, wetenschappelijk redacteur bij VKS en Hanka Meutgeert, directeur van VKS. Hun training en kennis over stofwisselingsziekten ligt niet op het niveau van een medisch professional. Daarom worden teksten die expliciet over ziekten gaan altijd voorgelegd aan artsen, biochemisch genetici of klinisch chemici, gespecialiseerd in stofwisselingsziekten. VKS blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Alle informatie op deze website is afkomstig van de webredactie. Alle medische informatie is gecontroleerd door de adviesraad van VKS, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

(18 Mar 2013) - Link

De ziekte informatie kan het bezoek aan en advies van een arts niet vervangen.
 

(18 Mar 2013) - Link

Privacy bescherming en de omgang met e-mail en andere adresgegevens
VKS hecht aan het beschermen van de privacy van de leden en de gebruikers van haar website. Adresgegevens die u aan ons ter beschikking stelt, om u op de hoogte te houden, zullen wij nooit aan derden geven, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De gegevens uit het ledenbestand van VKS, die deels worden gebruikt om u toegang te geven tot de database, worden zo beheerd en beveiligd dat niemand daarvan gebruik kan maken. Speciaal bij materiaal dat als PDF op deze site beschikbaar is gemaakt, is er aandacht aan besteed, dat er geen adres gegevens zichtbaar zijn. [...]
 

(18 Mar 2013) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Omim nummer:
213700
 

(18 Mar 2013) - Link

laatst bewerkt: 24-02-2011
 

(18 Mar 2013) - Link

This principle is not applicable for this site 

Contactgegevens [...]
 

(18 Mar 2013) - Link

Deze website is onafhankelijk
De website wordt gefinancierd uit de algemene middelen van VKS. De inhoud van de website wordt niet door derden beinvloed met sponsoring of bijdragen. VKS ontvangt sponsoring voor specifieke activiteiten, die zij organiseert, maar publiceert altijd onafhankelijk. Transparante informatie over de activiteiten die met sponsoring zijn uitgevoerd, wordt jaarlijks in ons jaarverslag geleverd
 

(18 Mar 2013) - Link

Er worden op de website geen advertenties getoond. De hele website is vrij van reclame.
 

(18 Mar 2013) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel