Certificate of compliance

Cebam Digital Library for Health

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
3 Years

Geldigheid van het certificaat 01 Jun 2017 - Jun 2018

www.cdlh.be Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct529735

Datum van de eerste revisie:

20 May 2014

Geldigheid van het certificaat

01 Jun 2017 - Jun 2018

Datum van laatste bezoek:

01 Jun 2017
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Directieraad
 

(01 Jun 2017) - Link

De informatie op deze site is alleen bedoeld als ondersteuning van de zorgverlener, arts en paramedicus bij zijn klinische werk. De CDLH vervangt geen consultatie met uw zorgverlener.
 

(01 Jun 2017) - Link

privacy - persoonsgebonden informatie
 

(01 Jun 2017) - Link


10/09/2013 13:20
 

(01 Jun 2017) - Link

This principle is not applicable for this site 

Footer of site

Contactinformatie
CDLH, tav Elizabeth Bosselaers
Kapucijnenvoer 33, blok J
3000 Leuven
Tel: 0032-16-33 26 97
Fax: 0032-16-33 74 80
 

Het RIZIV financiert als opdrachtgevende overheid de Cebam Digital Library for Health. Ze respecteert de onafhankelijkheid van de inhoudelijke samenstelling van de website.
 

(01 Jun 2017) - Link

Op deze site bevinden zich geen advertenties die tot een bron van inkomsten leiden
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel