Certificate of compliance

Stichting Stomaatje

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
7 Years

Geldigheid van het certificaat valid until May 2019

www.stomaatje.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct779858

Datum van de eerste revisie:

12 May 2011

Geldigheid van het certificaat

valid until May 2019

Datum van laatste bezoek:

23 May 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Hieronder de professionals, onze ambassadeurs:
 

(22 Feb 2018) - Link

Collaborative platforms:

Als je je niet aan deze regels houdt zullen de moderators en beheerders van het stomaforum je daarop aanspreken. Dit kan uiteindelijk leiden tot uitsluiting van het forum. Het bestuur van stichting Stomaatje behoudt zich het recht voor, personen de toegang tot de site voor een periode of definitief te ontzeggen en/ of te verwijderen van de site en/ of het forum van de stichting.

(22 Feb 2018) - Link


Geen vervanging van arts
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Bezoekers worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen op basis van (online) informatie. Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw (huis)arts of stomaverpleegkundige.
 

(22 Feb 2018) - Link

Privacy
Alle informatie verzameld via onze website of het forum, zoals email adressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet. Bepaalde gegevens worden geregistreerd met het doel de statistieken bij te houden. Stomaatje maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Ook het forum maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden.
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.
 

(22 Feb 2018) - Link

Collaborative platforms:

Privacy
Een deel van het forum is te lezen voor gasten en in de zoekmachines te vinden. Dit staat bij elk topic duidelijk aangegeven, houd daar dus rekening mee. Daarnaast is er nog een gedeelte alleen beschikbaar voor de mensen die zich hebben voorgesteld. Deze topics zijn beschermd en niet in de zoekmachines te vinden.
Zet geen privé gegevens van jezelf op het forum als je adres en telefoonnummer, mensen kunnen daar misbruik van maken. Het is ook niet de bedoeling om privégegevens of communicatie van anderen op het stomaforum te zetten.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: het plaatsen van een privébericht van een andere gebruiker, het plaatsen van telefoonnummers / rekeningnummers / volledige namen van anderen, het plaatsen van een email van een ander, het plaatsen van een MSN gesprek. Houd er rekening mee dat wat je schrijft, door een heleboel mensen gelezen kan worden.
Een deel van het forum is afgeschermd en alleen leesbaar voor leden. Je account op het stomaforum is strikt persoonlijk, het is nooit toegestaan een account te delen, uit te lenen of van het account van iemand anders gebruik te maken. Verder is het gebruik van meerdere accounts niet toegestaan, iedere gebruiker heeft dus maximaal één account op het stomaforum.

(22 Feb 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed, welke is geschreven door de (web)redacteur(s) tenzij anders aangegeven door middel van de bron.
 

(23 May 2018) - Link

Collaborative platforms:

Geef altijd een bron van je informatie.

(22 Feb 2018) - Link

Laatst aangepast op donderdag 05 oktober 2017 16:28
 

(22 Feb 2018) - Link

This principle is not applicable for this site 

Stichting Stomaatje
 

(22 Feb 2018) - Link

Onze inkomsten en uitgaven
 

(22 Feb 2018) - Link

Reclame
De inhoud van de website wordt niet beïnvloed door enige vorm van sponsoring of donaties, wij zijn geheel onafhankelijk. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.
 

(22 Feb 2018) - Link

Onze website toont gesponsorde advertenties welke worden onderscheiden door het woord: "Advertentie" en geplaatst in een apart kader. Alle andere informatie zoals productvermelding niet onderscheiden door het woord "Advertentie" is geen reclame maar wordt gebruikt als voorlichting. Wat daar geplaatst wordt beslist de webredacteur, is objectief en wordt niet beïnvloed door enige sponsor. We hebben getracht bij elk onderwerp zoveel mogelijk producten te plaatsen indien aanwezig, v
 

(22 Feb 2018) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel