Certificate of compliance

Stichting Stomaatje

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
5 Years

Geldigheid van het certificaat 11 Apr 2017 - Apr 2018

www.stomaatje.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct779858

Datum van de eerste revisie:

12 May 2011

Geldigheid van het certificaat

11 Apr 2017 - Apr 2018

Datum van laatste bezoek:

28 Feb 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Hieronder de professionals, onze ambassadeurs:
 

(22 Feb 2018) - Link

Collaborative platforms:

Als je je niet aan deze regels houdt zullen de moderators en beheerders van het stomaforum je daarop aanspreken. Dit kan uiteindelijk leiden tot uitsluiting van het forum. Het bestuur van stichting Stomaatje behoudt zich het recht voor, personen de toegang tot de site voor een periode of definitief te ontzeggen en/ of te verwijderen van de site en/ of het forum van de stichting.

(22 Feb 2018) - Link


Geen vervanging van arts
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Bezoekers worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen op basis van (online) informatie. Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw (huis)arts of stomaverpleegkundige.
 

(22 Feb 2018) - Link

Privacy
Alle informatie verzameld via onze website of het forum, zoals email adressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet. Bepaalde gegevens worden geregistreerd met het doel de statistieken bij te houden. Stomaatje maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte paginaís en de duur van de gebruikerssessie. Ook het forum maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden.
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.
 

(22 Feb 2018) - Link

Collaborative platforms:

Privacy
Een deel van het forum is te lezen voor gasten en in de zoekmachines te vinden. Dit staat bij elk topic duidelijk aangegeven, houd daar dus rekening mee. Daarnaast is er nog een gedeelte alleen beschikbaar voor de mensen die zich hebben voorgesteld. Deze topics zijn beschermd en niet in de zoekmachines te vinden.
Zet geen privť gegevens van jezelf op het forum als je adres en telefoonnummer, mensen kunnen daar misbruik van maken. Het is ook niet de bedoeling om privťgegevens of communicatie van anderen op het stomaforum te zetten.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: het plaatsen van een privťbericht van een andere gebruiker, het plaatsen van telefoonnummers / rekeningnummers / volledige namen van anderen, het plaatsen van een email van een ander, het plaatsen van een MSN gesprek. Houd er rekening mee dat wat je schrijft, door een heleboel mensen gelezen kan worden.
Een deel van het forum is afgeschermd en alleen leesbaar voor leden. Je account op het stomaforum is strikt persoonlijk, het is nooit toegestaan een account te delen, uit te lenen of van het account van iemand anders gebruik te maken. Verder is het gebruik van meerdere accounts niet toegestaan, iedere gebruiker heeft dus maximaal ťťn account op het stomaforum.

(22 Feb 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Hieronder de professionals, onze ambassadeurs:
Peggy Henselmans, werkzaam in de ouderenzorg
Mijn naam is Peggy Henselmans. Sinds 1998 ben ik werkzaam in de ouderenzorg in verschillende functies, waarvan de laatste periode als verpleegkundige. Ik heb verschillende ervaringen in mijn loopbaan opgedaan in de revalidatie, somatische en tegenwoordig Psychogeriatrische zorg.
De zorg voor dementerende ouderen is een enorm leuke uitdaging, omdat iedere dag anders is en je nooit weet hoe een dag van een cliŽnt eruit gaat zien.
In 2011 ben ik zelf trotse eigenaar geworden van een ileostoma en groeide ik al snel uit tot een ervaringsdeskundige waarin ik mijn cliŽnten kon helpen en bijstaan. Door zelf de ervaring te hebben hoe het is om een stoma te hebben, maar ook ervaring te hebben met verschillende soorten dementie, kan dat erg van pas komen om in bepaalde situaties oplossingen te bedenken. Omdat je weet welke middelen er bestaan met betrekking tot stomazorg maar ook welke hulpmiddelen van pas kunnen komen bij een bepaalde cliŽnt.
Natuurlijk is het steeds weer een uitdaging om passende oplossingen te bedenken, want geen enkele persoon met dementie, welke vorm dan ook is hetzelfde, maar dat is juist het leuke eraan!
Nagekeken onderwerp(en): Stoma en dementie
Carola McDonald, Verpleegkundig consulent Spina Bifida & Kindercontinentie en stomazorg VUmc
Ik ben sinds 4 jaar verpleegkundig consulent voor de kindercontinentie- en kinderstomazorg in het VU medisch centrum. Daarnaast ben ik sinds 13 jaar ook spina bifida coŲrdinator.
Nagekeken onderwerp(en): Kinderen en baby's met een stoma
Psycholoog Mevr. Drs. Hannemieke Bakker
Ik ben sinds september 2002 werkzaam als psycholoog op het Ingeborg Douwes Centrum, een centrum voor de psycho-sociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten (Amsterdam en omgeving). In het Ingeborg Douwes Centrum kunnen mensen terecht voor ondersteuning op het gebied van verwerking, acceptatie en zingeving. Ook ben ik een ervaringsdeskundige.
Nagekeken onderwerp(en): Omgeving van een stomadrager
Stomaverpleegkundige Hanita Knetsch, namens de V&VN
Mijn naam is Hanita Knetsch, ik ben 21 jaar werkzaam als stomaverpleegkundige en sinds 1 jaar als wondverpleegkundige in het Diaconessenhuis te Leiden. De stoma en wondzorg hebben altijd al mijn interesse gehad in verband met het technische gedeelte en de psychosociale begeleiding van deze patiŽntencategorie. De patiŽnten vooraf, tijdens en na de aanleg van de stoma te mogen begeleiden zorgt dat je een vertrouwensband creŽert en geeft mijn werk een zeer speciale dimensie.
Nagekeken onderwerp(en): Wat is een stoma
Spoelen en laxeren met stoma
De stomaverpleegkundige
Alles bij "voor stomadragers" (behalve buikspieroefeningen en kinderen)
- Op reis en onderweg
- Stomazakjes
- Stomamateriaal bestellen
- Kleding
- Probleempjes
- Verzorging
MDL-arts Dr. J.D. van Bergeijk
Maag-darm-leverarts Dr. J.D. van Bergeijk werkt sinds februari 1998 in het ziekenhuis Gelderse Vallei. Hij beoefent alle gangbare diagnostische en therapeutische endoscopische onderzoeken, m.u.v. endo-echo. Binnen de vakgroep MDL-ziekten heeft hij als aandachtsgebied leverziekten, en daarnaast heeft hij bijzondere interesse in inflammatoire darmziekten, oncologische diagnostiek en dunne darmaandoeningen (dubbel ballon endoscopie). Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de MDL-verpleegkundige poli (inflammatoire darmziekten en hepatitisbehandeling) en het coloncare traject voor colorectale tumoren.
Nagekeken onderwerp(en): Spijsvertering en urinewegen
Medicijnen, vitaminen en mineralen
Spoelen en laxeren zonder stoma
Oorzaken
Onderzoeken
Marlaine Hendriks, verpleegkundig consulent kinderchirurgie stoma- en wondzorg UMCN St. Radboud
Mijn naam is Marlaine Hendriks en ik werk sinds 3 jaar als verpleegkundig consulent kinderchirurgie voor stomazorg (darm-en gastrostoma) en wondzorg bij het UMC St. Radboud in Nijmegen. Voorheen heb ik jarenlang op de afdeling kinderchirurgie gewerkt met als aandachtsveld stoma- en wondzorg. In die tijd heb ik de opleiding tot stomaverpleegkundige afgerond en verschillende aanvullende cursussen op stoma- en wondgebied gevolgd waaronder de WCS en WCS+.
Mijn taken zijn de ouders en het oudere kind voor te bereiden en te begeleiden in de stoma- of wondzorg zowel op de poli als op de afdeling.
Samen met mijn landelijke collega's vormen we de landelijke kinderstomacommissie waar we ervaringen en kennis uit wisselen en contact onderhouden met firma's en belangenverenigingen.
Nagekeken onderwerp(en): Kinderen en baby's met een stoma
Doctor Bert W. van den Berg
 

(22 Feb 2018) - Link

Collaborative platforms:

Geef altijd een bron van je informatie.

(22 Feb 2018) - Link

Laatst aangepast op donderdag 05 oktober 2017 16:28
 

(22 Feb 2018) - Link

This principle is not applicable for this site 

Stichting Stomaatje
 

(22 Feb 2018) - Link

Onze inkomsten en uitgaven
 

(22 Feb 2018) - Link

Collaborative platforms:

Het stomaforum heeft moderators aangesteld om het forum on-topic te houden, het zijn allemaal vrijwilligers en hebben vaak zelf een stoma of komen er dichtbij mee in aanraking.

(11 Apr 2017) - Link

Reclame
De inhoud van de website wordt niet beÔnvloed door enige vorm van sponsoring of donaties, wij zijn geheel onafhankelijk. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciŽle beÔnvloeding.
 

(22 Feb 2018) - Link

Onze website toont gesponsorde advertenties welke worden onderscheiden door het woord: "Advertentie" en geplaatst in een apart kader. Alle andere informatie zoals productvermelding niet onderscheiden door het woord "Advertentie" is geen reclame maar wordt gebruikt als voorlichting. Wat daar geplaatst wordt beslist de webredacteur, is objectief en wordt niet beÔnvloed door enige sponsor. We hebben getracht bij elk onderwerp zoveel mogelijk producten te plaatsen indien aanwezig, v
 

(22 Feb 2018) - Link

Collaborative platforms:

Spam en reclame is op geen enkele manier toegestaan op het stomaforum. Gezien de non-commerciŽle aard van het Stomaatje forum is het verboden bewust reclame te maken voor forums, winkels, merken e.d. Wel is het toegestaan een merknaam te noemen ter verduidelijking van een bericht of uitleg.

(11 Apr 2017) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel