Certificate of compliance

NVKC - Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
5 Years

Geldigheid van het certificaat 03 May 2016 - May 2017

www.nvkc.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct792530

Datum van de eerste revisie:

06 Dec 2010

Geldigheid van het certificaat

03 May 2016 - May 2017

Datum van laatste bezoek:

03 May 2016
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Webredactie
Webmaster: Barto Veldhuis
Webeditor: Dirk Bakkeren, klinisch chemicus
Eindredactie: Christine Ruiter, beleidsmedewerker NVKC
 

(12 Feb 2016) - Link

De klinisch chemicus kan en mag geen diagnose stellen, want daarvoor is de behandelend arts verantwoordelijk.
 

(30 Oct 2015) - Link

Privacy en Cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over aantallen bezoekers, tijdstippen van bezoeken en welke pagina’s er worden bekeken. De NVKC gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, Deze informatie leidt niet naar individuele personen. Voor de beantwoording van publieksvragen geldt daarnaast een apart protocol.
 

(05 Apr 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Naar de dokter of zelf doen?
Wanneer overweegt u een test?
U wilt weten of er iets met u aan de hand is: zwangerschap, een ziekte, de overgang. Of u bent gewoon nieuwsgierig hoe het met uw cholesterol gesteld is. Dan kunt u een diagnosetest (laten) doen.
U heeft een bepaalde ziekte, zoals diabetes, en u wilt weten of u die ziekte goed onder controle heeft. Dan kunt u een controletest, ook wel genoemd monitoringtest, (laten) doen.
Gaat u naar een arts of gaat u zichzelf testen? En wat zijn de verschillen tussen je laten testen via de dokter en een zelftes...
 

(30 Oct 2015) - Link

NVKC bureau
Catharijnesingel 49A
3511 GC Utrecht
Telefoon : 030-2328623
Fax: : 030-2311178
E-mail :
 

(30 Oct 2015) - Link

Onderhoud en ontwikkeling van deze website wordt meogelijk gemaakt door de jaarlijkse contributies van leden, inclusief de corporate members. Zij hebben geen invloed op inhoud en samenstelling van de website.
 

(03 May 2016) - Link

er geen enkele vorm van commerciële informatie op deze site zal worden verstrekt;
 

(12 Feb 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel