Certificate of compliance

VoedingOnline

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
12 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Jan 2022

www.voedingonline.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct814492

Datum van de eerste revisie:

02 Oct 2009

Geldigheid van het certificaat

valid until Jan 2022

Datum van laatste bezoek:

13 Jan 2021

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Ontstaan
VoedingOnline is opgericht vanuit de voedingsprofessie. Per 1 september 2009 is de internetsite VoedingOnline online gegaan. Drijvende kracht achter het bedrijf VoedingOnline en de gelijknamige internetsite is de diŽtist Manon A. Verheul-Koot. Zij heeft ruime ervaring op voedingsgebied en heeft diverse voedingspublicaties op haar naam staan.
 

Collaborative platforms:

Moderator van het forum
Moderator van het forum is Manon A. Verheul-Koot. Zij is onafhankelijk en heeft geen conflicteerde belangen (is niet gebonden aan de farmaceutische en/of voedingsindustrie).
De moderator bekijkt op werkdagen het forum en treedt zonodig op als moderator.
De volgende regels worden door de moderator in acht genomen:
- Niet relevante, niet serieuze en commerciŽle berichten worden verwijderd.
- Bezoekers van het forum dienen andere bezoekers en de moderator eerlijk en met respect te behandelen.
- Forumbezoekers dienen berichten op het forum te plaatsen (die volgens hun kennis) juist en correct zijn.
Voldoen bezoekers van het forum niet aan deze regels, dan behoudt VoedingOnline zich het recht berichten te verwijderen. Verder zal de afzender per e-mail een waarschuwing ontvangen met daarbij het verzoek om bij het plaatsen van toekomstige berichten wel de regels van het forum in acht te nemen.
Als bezoekers van het forum (na meerdere keren waarschuwen) zich niet aan de regels houden, dan behoudt VoedingOnline zich het recht het abonnement te beŽindigen (zonder restitutie van geld) en het wachtwoord van deze bezoeker op non-actief te zetten. De desbetreffende bezoeker heeft hierdoor geen toegang meer tot de afgesloten delen (en het forum) van de site VoedingOnline.

(13 Jan 2021) - Link

Deze informatie is niet bedoeld als direct advies aan patiŽnten en mag daarom niet worden gezien als een vervanging van het contact tussen arts, diŽtist of apotheker en de patiŽnt.
 

(13 Jan 2021) - Link

Collaborative platforms:

Deze informatie is niet bedoeld als direct advies aan patiŽnten en mag daarom niet worden gezien als een vervanging van het contact tussen arts, diŽtist of apotheker en de patiŽnt.

(13 Jan 2021) - Link

Privacy beleid
VoedingOnline vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. VoedingOnline conformeert zich daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat betekent onder andere dat wij:
duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die onze databaseservers beheren;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen en over te dragen.
Persoonsgegevens
Als u op vrijwillige basis wordt gevraagd om persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt.
Bij bestellingen van losse e-books en e-learning modules of een jaarabonnement worden persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van de afhandeling van de bestelling, het abonnement, het volgen van de e-learning module en het eventueel aanmelden van accreditatiepunten bij het van toepassing zijnde register.
Zodra u een bestelformulier invult op onze site, ontvangt u een kopie van het formulier met de gegevens die u aan ons heeft aangeleverd. Jaarabonnees kunnen zelf hun persoonsgegevens aanpassen zodra zij op onze site zijn ingelogd.
Een jaarabonnement kan worden opgezegd door het opzeggingsformulier in te vullen. Na insturing van het formulier, ontvangt u hiervan een kopie. Zodra wij uw opzegging hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging van opzegging.
VoedingOnline zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (zie uitzonderingen verstrekking aan derden). U bent op ieder moment in staat uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.
Verstrekking aan derden
Op onze site zijn in de nieuwsberichten social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wilt u dit niet, maak dan geen gebruik van deze social media buttons (zie verder cookies).
Voor de invoer van accreditatiegegevens door VoedingOnline in het Kwaliteitsregister, vragen wij u om uw registratienummer en geboorteplaats op te geven.
IP-adres
Bij het inloggen op de site van VoedingOnline wordt uw IP-adres gecheckt. Dit wordt gedaan om misbruik van inloggegevens tegen te gaan.
Bij misbruik van inloggegevens, kunnen wij een contractuele of wettelijke plicht hebben om de inloggegevens te delen met derden.
E-books beveiliging
Het illegaal kopiŽren van onze e-books en e-learning modules is niet toegestaan. De e-books zijn daarom voorzien van een zichtbare beveiliging (uw naam en download datum) en onzichtbare kenmerken. Wij kunnen zo nagaan wie het e-book heeft besteld.
Als e-books illegaal worden gekopieerd, kunnen wij een contractuele of wettelijke plicht hebben om te vertellen wie de koper van de originele e-books is.
Reactie(formulieren)
Op de site VoedingOnline wordt gebruik gemaakt van verschillende reactieformulieren (lezersbeoordeling plaatsen, suggestie plaatsen, verzoek opname informatie, verzoek opname links, vragen / opmerkingen).
Zodra u een formulier invult op onze site, ontvangt u een kopie van het formulier met de gegevens die u aan ons heeft aangeleverd.
Onder onze nieuwsberichten en e-books kunt u een reactie plaatsen. Hierbij wordt gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen bij uw reactie. Deze reactie is direct zichtbaar op onze site zodra u deze reactie heeft geplaatst (u ontvangt hiervan geen kopie). Hierbij is ook uw naam zichtbaar (niet uw e-mailadres). Voor het plaatsen van lezersreacties zijn spelregels lezersreacties opgesteld. In deze spelregels staat ook vermeld hoe u uw reactie kunt aanpassen of verwijderen.
Forum
Op de site VoedingOnline kunnen abonnees (na inloggen) met elkaar discussiŽren op het besloten forum. U kunt hierop een reactie plaatsen. Doordat u bent ingelogd worden uw naam en e-mailadres automatisch ingevuld. Uw reactie is direct zichtbaar in het forum (u ontvangt hiervan geen kopie). Hierbij is ook uw naam zichtbaar (niet uw e-mailadres). Voor deelname aan dit forum zijn spelregels forum opgesteld. In deze spelregels staat ook vermeld hoe u uw reactie kunt aanpassen of verwijderen.
Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers in Nederland die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.
Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten met onze databasebeheerders.
Https-verbinding
Gegevens-uitwisseling met de site VoedingOnline wordt via een veilige verbinding (https) tot stand gebracht.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
E-zine VoedingOnline
Zowel klanten als niet-klanten kunnen zich aanmelden voor het E-zine VoedingOnline die 12x per jaar gratis wordt toegestuurd.
Bij de aanmelding voor het E-zine VoedingOnline maken wij gebruik van een confirmed opt-in systeem. Dat wil zeggen dat u na aanmelding via het aanmeldingsformulier op onze site, van ons een e-mail ontvangt. Deze e-mail moet u bevestigen en pas daarna wordt u opgenomen in ons bestand voor de verzending van de E-zine VoedingOnline.
Via de link onderaan de toegezonden E-zine VoedingOnline kunt u zich afmelden, tijdelijk afmelden en/of uw gegevens (naam en e-mailadres) wijzigen.
Bewaartermijn
VoedingOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden nodig is waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
Informatie over de gevolgde e-learning modules zullen wij bewaren zolang de e-learning modules worden aangeboden omdat het slechts mogelijk is om 1x een bepaalde e-learning module te volgen.
Voor vragen over en inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U kunt ons bereiken via de contactgegevens in het Colofon of via ons contactformulier.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt ons bereiken via de contactgegevens in het Colofon of via ons contactformulier.
Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
De website VoedingOnline plaatst cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
VoedingOnline benut de functionaliteit van cookies om het sitebezoek te meten. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de internetsite. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.
Meer informatie over cookies in Google Analytics.
Verder maakt VoedingOnline gebruik van cookies van de sociale media LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze cookies worden alleen geplaatst als u gebruik maakt van de desbetreffende sociale media en u tevens hiervoor bent ingelogd. Met deze cookies is het mogelijk dat paginaís geliked en artikelen geshared worden.
De cookies van de sociale media worden geplaatst via het bedrijf AddThis.
Meer informatie over cookies in LinkedIn / Twitter / Facebook.
Wilt u het plaatsen van cookies niet toestaan, dan kunt u dit in uw browser blokkeren. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Ook treft u hier informatie aan over hoe eerder geplaatste cookies verwijderd kunnen worden.
Een andere optie is om Ghostery te installeren. Met deze gratis add-on op uw browser kunt u zien van welke cookies internetsites gebruik maken. Ook kunt u hiermee gemakkelijk cookies blokkeren of weer inschakelen.
Veel sites maken voor bezoekersstatistieken gebruik van Google Analytics. Wilt u dit voor alle sites in ťťn keer uitschakelen dan is dit mogelijk door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.
Aanpassing privacy beleid
VoedingOnline behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.
Het is verstandig om het privacy beleid regelmatig te lezen om zo op de hoogte te blijven van de wijze waarop VoedingOnline uw persoonlijke gegevens verwerkt en beheerd.
Als het privacybeleid ingrijpend wordt gewijzigd, meldt VoedingOnline dit onder Nieuws en in de E-zine VoedingOnline.
 

(13 Jan 2021) - Link

Collaborative platforms:

De door u geplaatste berichten op het forum zijn zichtbaar voor alle abonnees van VoedingOnline. Wilt u een eerder door u geplaatst bericht verwijderen of aanpassen, dan kunt u hierover een e-mail sturen aan de moderator (manon.verheulemailadresvoedingonline.nl). Zij zal dan (in overleg met u) het desbetreffende bericht verwijderen of aanpassen.
Als in een bericht voordelen van een bepaalde behandeling of product worden genoemd, dan wordt dit beschouwd als een claim. Alle claims dienen te worden onderbouwd met wetenschappelijk bewijs (zoals tijdschriftartikelen, rapporten, etc.). Wanneer productnamen worden genoemd dienen deze duidelijk te worden aangegeven (bijvoorbeeld met ģ). Ook dienen eventuele alternatieve therapieŽn of producten te worden aangegeven.

(13 Jan 2021) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

(13 Jan 2021) - Link

Collaborative platforms:

Om deze reden vragen wij een ieder die aanbevelingen doet via het forum, aan te geven wat zijn/haar professie is en waarop deze aanbevelingen zijn gebaseerd (persoonlijke ervaring, onderzoek of literatuur) en zo mogelijk ook een link te maken naar de bronnen. Lezers van het forum maken wij er op attent dat zij altijd goed naar de afzender en de bronnen van de aanbevelingen moeten kijken. Worden geen professie en bronnen genoemd dan dient u er van uit te gaan dat deze aanbevelingen door een niet (para)medicus zijn gedaan.

(13 Jan 2021) - Link

(13 Jan 2021) - Link

De e-books, e-learning modules en nieuwsberichten zijn geschreven door Manon A. Verheul-Koot (diŽtist), tenzij anders is vermeld
 

(13 Jan 2021) - Link

Collaborative platforms:

Forumbezoekers dienen berichten op het forum te plaatsen (die volgens hun kennis) juist en correct zijn.

(13 Jan 2021) - Link

Vragen / opmerkingen
 

(13 Jan 2021) - Link

Sponsoring
VoedingOnline maakt geen gebruik van sponsoring.
De inkomsten van VoedingOnline worden voornamelijk gerealiseerd uit de verkoop van e-books, e-learning modules en jaarabonnementen.
 

(13 Jan 2021) - Link

Collaborative platforms:

Moderator van het forum is Manon A. Verheul-Koot. Zij is onafhankelijk en heeft geen conflicteerde

(13 Jan 2021) - Link

De redactie opereert en voert eindredactie geheel onafhankelijk van enige commerciŽle invloed.
 

(13 Jan 2021) - Link

Collaborative platforms:

De volgende regels worden door de moderator in acht genomen:
- Niet relevante, niet serieuze en commerciŽle berichten worden verwijderd.

(13 Jan 2021) - Link

Afgebakende plaats advertenties
Om de productie van de internetsite VoedingOnline te kunnen financiŽren accepteert VoedingOnline bijdragen van adverteerders, onder andere in de vorm van banners en berichten in duidelijk afgescheiden onderdelen op de internetsite of in de e-zine.
 

(13 Jan 2021) - Link

Collaborative platforms:

De volgende regels worden door de moderator in acht genomen:
- Niet relevante, niet serieuze en commerciŽle berichten worden verwijderd.

(13 Jan 2021) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel