Certificate of compliance

Vasculitis Stichting

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
9 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Feb 2021

www.vasculitis.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct837875

Datum van de eerste revisie:

15 Nov 2010

Geldigheid van het certificaat

valid until Feb 2021

Datum van laatste bezoek:

06 Feb 2020

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

De Medische adviesraad
Prof. dr. J.W. Cohen Tervaert - University of Alberta - Edmonton - Canada.
Dr. E.C. Hagen - Meander Medisch Centrum Amersfoort
Prof. dr. C.A. Stegeman - UMC Groningen
 

(06 Feb 2020) - Link

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de relatie bestaande tussen patiŽnt/sitebezoeker en zijn of haar arts.
 

(06 Feb 2020) - Link

Privacy Verklaring
De Vasculitis Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die is ingegaan op 25 mei 2018. Hoewel die wet ons daar momenteel niet toe verplicht zijn wij ook overgegaan tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor vragen of klachten kunt u deze functionaris bereiken via het e-mailadres
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u die aan onsheeft verstrekt.
Wat deze doelen zijn, en welke persoonsgegevens we daarvoor vastleggen, staat beschreven in onze privacyverklaring die u hier kunt downloaden.
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor die doelen.
Wij vragen u om toestemming als we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.
Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.
Het privacybeleid van de Vasculitis Stichting is vastgelegd in een uitvoerige Privacyverklaring.
U kunt die Privadcyverklaring hier inzien en downloaden.
De Vasculitis Stichting maakt op deze website alleen gebruik van cookies om een goed en snel gebruik door u te waarborgen en om via Google Analytics inzicht te krijgen in de manier waarop u onze website gebruikt. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie.
 

(06 Feb 2020) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Alle informatie op deze website wordt aangeleverd door de Vasculitis Stichting. Als het medische informatie betreft is ze geschreven door ter zake deskundige en bevoegde professionals als artsen, apothekers, fysiotherapeuten etc.
Medische informatie wordt alvorens gepubliceerd te worden altijd eerst voorgelegd aan tenminste ťťn van de leden van onze Medische AdviesRaad bestaande uit prof. dr. J.W. Cohen Tervaert, prof. dr. mw. R.J.M. ten Berge en dr. E.C. Hagen
In het geval er informatie wordt geplaatst die niet door de stichting wordt aangeleverd zal dit worden aangegeven met bronvermelding.
De redactie van deze website wordt gevormd door drs. Annelies Berden, Rina van 't Hoff en Peter Verhoeven. Annelies Berden heeft geneeskunde gestudeerd en is verbonden aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), Rina van 't Hoff was voordat zij geveld werd door vasculitis maachappelijk werkster in de jeugdzorg en heeft geen medische achtergrond. Peter Verhoeven is gepensioneerd en werkte voorheen als hoofd cardiomeettechniek in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Ook hij heeft - anders dan zijn voormalige functie wellicht doet vermoeden - geen medische achtergrond. Peter fungeert tevens als webmaster van deze site.
 

(06 Feb 2020) - Link

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2015
 

(06 Feb 2020) - Link

This principle is not applicable for this site 

E-mail
 

(06 Feb 2020) - Link

Het onderhoud en beheer van deze website wordt geheel gefinancieerd uit het eigen operationele budget van de stichting. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van reclame en ook donaties rechtstreeks worden doorgeboekt naar het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek zijn er geen externe financiŽle factoren die de objectiviteit of kwaliteit van deze website kunnen beinvloeden.
 

(06 Feb 2020) - Link

Deze website toont geen enkele vorm van reclame.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel