Certificate of compliance

DIEP

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
5 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Feb 2018

www.diep.info Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct857116

Datum van de eerste revisie:

14 Apr 2011

Geldigheid van het certificaat

valid until Feb 2018

Datum van laatste bezoek:

01 Mar 2017
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

MAASTRICHT UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (MUMC+)
Prof dr N.C. Schaper, hoofd onderafdeling Endocrinologie azM, hoofdredacteur
drs A.H.O.D. Ovink, internist np, eindredacteur
E.P.A.J. Denis-Thissen, diabetesverpleegkundige, redacteur
Prof dr N.K. de Vries, afdeling Gezondheidsbevordering UM
Prof dr C. Spreeuwenberg, emeritus hoogleraar Zorg voor chronisch zieken
m.m.v. Dr E. Heinrich, voorheen onderzoeker afdeling Gezondheidsbevordering UM
 

(23 Dec 2016) - Link

De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van een consult of een individueel behandel-advies. Voor persoonlijke medische adviezen wordt de patiŽnt-gebruiker geacht zich te wenden tot de eigen zorgverleners.
 

(23 Dec 2016) - Link

Privacy / Vertrouwelijkheid
Bezoek aan de vrij toegankelijke website gebeurt anoniem. IP-adressen die uw computer identificeren worden door de webmaster en Google Analytics omgezet in anonieme gebruiks-statistieken.
Bezoekersgegevens worden nooit gebruikt voor het identificeren van individuele gebruikers, en zullen nooit worden overgedragen aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.
Voor de interactieve Digitale Leefstijlcoach moet worden ingelogd op een internetprogramma, beveiligd door inlognaam en wachtwoord. Gebruikers worden geacht accoord te gaan met de daarvoor geldende voorwaarden, verwoord in een bij registratie zichtbare disclaimer.
 

(23 Dec 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Het programma is ontwikkeld vanuit het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit van Maastricht, met steun van diverse organisaties.
 

(08 Feb 2017) - Link

Laatst aangepast op: 31/12/2013 - 16:19
 

(23 Dec 2016) - Link

This principle is not applicable for this site 

Dit product is tot stand gekomen met financiŽle en logistieke ondersteuning van LifeScan, een Johnson en Johnson bedrijf, alsmede door de Johnson & Johnson HealthconnAction.
De verdere ontwikkeling is mede ondersteund door de bedrijven Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, Novartis en Vrumona.
De maatschappelijk partners van Stichting DIEPģ hebben geen enkele invloed op de redactionele inhoud van DIEPģ.
 

(23 Dec 2016) - Link

Deze website bevat geen enkele vorm van reclame.
 

(23 Dec 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel