Certificate of compliance

Bijniervereniging NVACP

Is in overeenstemming met de HONcode

Logo certificat HONCode
10 Years

Geldigheid van het certificaat valid until Feb 2015

The process of re-certification for 2019-2020 has been launched, however we do not have any feedback from the webmaster about the changes requested during the re-evaluation.

www.nvacp.nl Visit Website

Logo certificat HONCode
Identificatienummer HONcode:

HONConduct892578

Datum van de eerste revisie:

03 Mar 2002

Geldigheid van het certificaat

valid until Feb 2015

Datum van laatste bezoek:

06 Feb 2018
Show the HONcode seal on this site

Content identified by the HONcode team

Onderstaand vindt u de elementen geidentificeerd door het HONcode team op de specifieke datum, welke de overeenkomstigheid met de 8 ethische principes aantonen.

Medisch advies college
Het (wetenschappelijk) Adviescollege bestaat uit een aantal ervaren endocrinologen en een apotheker. Zij hebben een belangrijke rol en geven gevraagd en ongevraagd advies over medische zaken en NVACP-publicaties. Bestuur en leden van de NVACP zijn zeer verheugd dat deze artsen niet alleen het voor ons noodzakelijke advies geven, maar dat doen op een inspirerende wijze die duidelijk aangeeft dat zij betrokken zijn bij het wel en wee van de NVACP én van de patiënt.
Bijna alle op deze site gepubliceerde medische informatie is door tenminste één van hen gefiatteerd.
Het Adviescollege bestaat uit:
Dr. H. Claahsen- van der Grinten
Prof. Dr. J.W.M. Lenders
Prof. Dr. A.M. Pereira Arias
Prof. Dr. B.H.R. Wolffenbuttel
Drs. J.J. Out
top
Dr.H. Claahsen- van der Grinten
Verbonden aan het UMC St. Radboud te Nijmegen, afdeling kindergeneeskunde.
Werkzaam als kinderarts- endocrinoloog
 

(12 Aug 2016) - Link

Collaborative platforms:

Op alle forums vindt toezicht plaats vanuit het web-team (zij zijn tevens de moderatoren van de forums). Berichten die niet conform de huisregels zijn kunnen worden verwijderd of gewijzigd. Doel is om optimaal ruimte te geven aan een goed werkend forum

(12 Aug 2016) - Link

De informatie aangeboden op www.NVACP.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patient/site bezoeker en zijn/haar dokter.
 

(12 Aug 2016) - Link

Collaborative platforms:

De informatie aangeboden op het forum van deze website (www.nvacp.nl) is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de bestaande relatie tussen patiënt of de site-bezoeker en zijn/haar dokter.

(12 Aug 2016) - Link

Privacy
Bezoeken van deze website: U kunt deze website anoniem bezoeken. Namen en andere identiteitsinformatie van bezoekers worden door deze website niet verzameld. Alleen statische bezoekers-informatie wordt verzameld ter verbetering van het functioneren van de website.
Deze informatie is enkel beschikbaar voor de webteamleden en de ledenadministratie. De informatie wordt nooit verstrekt aan derden.
Forum: Bezoeken van het open forum zijn openbaar en iedereen kan bij deze gegevens. Het gesloten forum, voor de leden van bijniervereniging NVACP, is versleuteld en voor anderen niet zichtbaar.
Vragen stellen via deze website per e-mail: De Bijniervereniging NVACP houdt zich voor deze website aan de richtlijnen voor privacy op het internet, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP). Dit houdt in dat wij gegevens die binnenkomen per e-mail via onze/deze website, alleen gebruiken voor de vraagstelling en beantwoording van de vraag. Vragen worden volgens de richtlijnen van de HON-code binnen 2 weken beantwoord. Ze worden bewaard tot de vraag is behandeld en daarna vernietigd. Eventuele medische gegevens worden niet bewaard. De gegevens die opgegeven worden om lid te worden, worden bewaard in een database bij de ledenadministratie en daar wordt ook volgens de richtlijnen van de WBP mee omgegaan. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden.
Cookies Cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken in kaart te brengen. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar tot personen. Ze worden uitsluitend gebruikt om de site te verbeteren. Ook worden cookies gebruikt voor het onthouden van de loginnaam.
Deze Cookies kunnen worden uitgeschakeld.
 

(12 Aug 2016) - Link

Collaborative platforms:

Het openbaar forum is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor niet-leden! Plaatsing van privé gegevens op het openbare forum zijn publiek toegankelijk en dus door iedereen te lezen. Alle overige forums zijn besloten (afgeschermd) en alléén toegankelijk voor NVACP-leden. Hier zijn uw (vertrouwelijke) gegevens alleen zichtbaar voor leden en kunnen ook niet ‘gegoogled’ worden op internet

(12 Aug 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

(23 Sep 2015) - Link

Collaborative platforms:

Wij vragen u als u medisch gerelateerde informatie plaats deze te voorzien van de benodigde referenties, zoals bron, datum, website, etc

(12 Aug 2016) - Link

bijgewerkt: 27-04-2014
 

(12 Aug 2016) - Link

This principle is not applicable for this site 


Telefoon 0800-6822765
Email klik hier
Post Bijniervereniging NVACP, Postbus 174, 3860 AD Nijkerk
Bank nr: NL66RABO0119535750
BIC Code: RABONL2U
Anbi nr: 8202.20.619
Wilt u ons een vraag stellen, dan kunt u dit ook doen via de pagina "Vragen stellen"
Wanneer u lid bent kan u ook persoonlijk contact opnemen met een lotgenotencontactpersoon via deze link.
 

(12 Aug 2016) - Link

De NVACP is een categorale patiëntenorganisatie die naast de contributie van de leden subsidie ontvangt van VWS via Stichting Fonds PGO. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de website door Stichting Fonds PGO nog door enig ander bedrijf of organisatie. De NVACP is een vereniging zonder winstoogmerk.
 

(12 Aug 2016) - Link

Collaborative platforms:

Op alle forums vindt toezicht plaats vanuit het web-team (zij zijn tevens de moderatoren van de forums)

(12 Aug 2016) - Link

Onze website toont geen enkele vorm van reclame.
 

Collaborative platforms:

Het forum is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Dus geen reclames etc

(12 Aug 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Meer informatie over de HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode Toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel