Certificate of compliance

Mieli.Net - Tukijärjestelmä mielenterveystyöhön

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
4 Years

Certificate validity: valid until Oct 2019

www.mielinet.fi Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct193826

Date of initial review:

26 May 2014

Certificate validity:

valid until Oct 2019

Date of last visit:

15 Oct 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Lisätietoa:
Hankkeen johtaja, professori Maritta Välimäki
Hoitotieteen laitos
 

(15 Oct 2018) - Link

Collaborative platforms:

MieliNet sivustoon yhteydessä olevaa keskustelufoorumia moderoidaan vähintään viikottain arkipäivisin (klo 8.00-16.00). Moderointi tarkoittaa verkkoyhteisöjen palvelun viestien valvontaa, neuvontaa, keskustelun ylläpitoa ja ohjaamista. Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat).

(15 Oct 2018) - Link

Sivusto täydentää olemassa olevia terveydenhuollon palveluita, ei korvaa niitä.
 

(15 Oct 2018) - Link

Luottamuksellisuus
MieliNet on pyritty kehittämään mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Sivuston rakenteessa on tavoiteltu yksinkertaisuutta, loogisuutta ja selkeyttä. Navigointi eli liikkuminen eri sivujen tai sisältöteemojen välillä on tehty samanlaiseksi jokaisella sivulla. Teksti on muotoiltu selkokieliseksi ja sen sisältö on jaettu lyhyisiin kokonaisuuksiin. Ulkoasu on pyritty muovaamaan samanlaiseksi jokaisella sivulla ja kuvat pyrkivät tukemaan tekstin sanomaa.
Sivujen käytöstä on tilastoitu mm. sivupyyntöjen ja vierailijoiden määrä, keskimääräinen ladattujen sivujen määrä, keskimääräinen sivuilla vietetty aika ja suosituimmat sivut. Tietoja on käytetty hyväksi sivuston kehittämisessä.
MieliNet’in etätuki-osassa moderaattorin vastaus pyritään muotoilemaan mahdollisimman myönteiseen ja yksiselitteiseen muotoon yleisiä ilmaisuja käyttäen. Moderaattori saattaa käyttää vastauksiensa apuna esim. Potilaspharmacaa. Vastausten lopussa kehotetaan yleensä kääntymään asiassa omalääkärin tai oman hoitavan tahon puoleen.
Turun yliopiston palvelin tallentaa MieliNetin EduMental sivustolla tehdyistä käynneistä ja logeista seuraavat tiedot:
selaimen IP-osoite
kellonaika ja käyntipäivä
palvelimen tyyppi
käyttäjätunnus
Sivustoa käyttävistä henkilöistä ei kerätä terveyttä tai sairautta koskevia tietoja. Yllä olevia tunnistetietoja käytetään Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella (EduMental) sekä tilastolliseen ja tutkimustarkoitukseen että palvelun ylläpitoon. Tietoihin pääsevät Turun yliopiston tietohallinto sekä hankejohtaja. Yksittäisiä päivittäiskäyttäjiä ei tunnisteta. Turun yliopiston palvelimelle kerättyä käyttäjätietoa ei anneta kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta eikä käyttäjiä koskevaa tietoa myydä kenellekään.
MieliNet sivusto ja keskustelufoorumi eivät ole vastuussa mahdollisen tietoturvamurron aiheuttamasta tietojen vuodosta ulkopuolisille tahoille.
Tietojen kerääminen sivuilla vierailevista käyttäjistä tapahtuu kahdella tavalla. Ensimmäinen tunnistamistapa toteutuu silloin, kun sivustolla vieraileva selaa esimerkiksi keskustelufoorumia. Ohjelmisto luo evästeinä vierailijaa kuvaavia pieniä tekstitiedostoja (esim. käyttäjän yksilöiminen, luettujen viestiketjujen tunnistaminen käyttökokemusten parantamiseksi jne.). Toinen tapa saada tietoa sivustolla vierailijasta tapahtuu vierailijan omasta aloitteesta. Tämä voi tapahtua anonyymisti, keskustelufoorumille rekisteröitymisen yhteydessä ja sivustolle sisään kirjautumisen jälkeen.
Käyttäjätiliin tallennetaan ainakin nimi, henkilökohtainen sisään kirjautumisen salasana sekä henkilökohtainen toimiva sähköpostiosoite. Käyttäjätili keskustelufoorumilla on suojattu sen maan tietoturvalailla, jossa palvelin sijaitsee. Kaikki muu rekisteröityessä vaadittava tieto käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen lisäksi on ylläpitäjän hallinnassa. Kaikissa tapauksissa käyttäjä voi itse kuitenkin päättää, mitkä tiedot ovat julkisesti näkyvillä. Keskustelufoorumin postituslistalta poistuminen on mahdollista koska tahansa muokkaamalla omia asetuksia.
Salasana on turvattu koodaamalla se ns. yhdensuuntaisella menetelmällä. On kuitenkin suositeltavaa, että samaa salasanaa ei käytetä MieliNet –sivuston eri palveluissa. Salasanaa käytetään kirjauduttaessa käyttäjätilille keskustelufoorumissa, joten se pitää tallettaa huolellisesti. Mikäli salasana unohtuu, voidaan käyttää "unohdin salasanani" toimintoa, joka pyytää antamaan käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen; ohjelmisto luo uuden salasanan ja käyttäjä voi kirjautua jälleen sivustolle.
Mikäli laittomuuksia ilmenee, lainvalvontaviranomainen tai muu viranomainen voi käyttää oikeuttaan tutkia palvelimen. Jos palvelusta on linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, EduMental ei vastaa kyseisten sivustojen sisällöistä. MieliNet –sivustolle saatuja käyttäjätunnuksia tai sen sisältöä ei saa linkittää eikä luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.
Keskustelupalstalle kirjoitetut viestit ovat kaikkien sivustolla käyvien luettavissa, käytettävissä, hyödynnettävissä ja viitattavissa. Viestit tallentuvat nähtäville, jolloin vanhoja keskusteluja voi selata jälkikäteen. Keskustelupalstan käynneistä on näkyvissä kellonaika ja käyntipäivä (automaattinen toiminto). Keskusteluihin voi osallistua palstalla sen jälkeen kun on rekisteröitynyt palveluun ja saanut kirjoitusoikeudet. Keskustelupalstalla on erilaisia teemoja, joihin keskustelun toivotaan liittyvän.
Kaikissa tapauksissa voit itse päättää mitkä tiedot ovat julkisesti näkyvillä. Voit myös liittyä ja poistua keskustelufoorumin postituslistalta koska tahansa muokkaamalla omia asetuksiasi. Lisäksi keskustelupalstan käyttäjä voi muokata tarvittaessa omia viestejään milloin tahansa. Sivuston pääkäyttäjä voi tehdä kaikki tarvittavat muutokset ja ylläpitotoimenpiteet palstalla. Tämän lisäksi sivuston moderaattorit eli henkilöt keskustelua valvovat henkilöt voivat muokata tai poistaa viestejä sekä lukita käyttäjätunnuksia määräajaksi tai pysyvästi.
Kaikissa tapauksissa on hyvin tärkeää, että harkitset tarkkaan, mitä viestejä lähetät sivustolle.
 

(15 Oct 2018) - Link

Collaborative platforms:

Kaikissa tapauksissa voit itse päättää mitkä tiedot ovat julkisesti näkyvillä. Voit myös liittyä ja poistua keskustelufoorumin postituslistalta koska tahansa muokkaamalla omia asetuksiasi. Lisäksi keskustelupalstan käyttäjä voi muokata tarvittaessa omia viestejään milloin tahansa. Sivuston pääkäyttäjä voi tehdä kaikki tarvittavat muutokset ja ylläpitotoimenpiteet palstalla. Tämän lisäksi sivuston moderaattorit eli henkilöt keskustelua valvovat henkilöt voivat muokata tai poistaa viestejä sekä lukita käyttäjätunnuksia määräajaksi tai pysyvästi.
Kaikissa tapauksissa on hyvin tärkeää, että harkitset tarkkaan, mitä viestejä lähetät sivustolle.

(15 Oct 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

lähteet ja lisätietoa
 

(15 Oct 2018) - Link

Collaborative platforms:

Mikäli keskustelupalstalla vierailevat viittaavat terveyttä tai lääkettä koskevaan muuhun kuin kokemukselliseen tietoon, pyydetään heitä merkitsemään keskustelupalstalle tieto lähteestä. Kokemuksellisella tiedolla tarkoitetaan henkilön tai hänen omaisensa/läheisensä mitä tahansa oiretta, tutkimusta, hoitomuotoa ym., jonka asianomainen henkilö on kokenut.

(15 Oct 2018) - Link

© Hoitotieteen laitos Turun yliopisto 23.4.2014
 

(15 Oct 2018) - Link

This principle is not applicable to this site 

Dosentti, terveystieteiden tohtori, erikoissairaanhoitaja (mielenterveystyö ja psykiatrinen hoitotyö)
Hoitotieteen laitos
Turun yliopisto tai
 

(15 Oct 2018) - Link

Sivusto on toteutettu Yrjö Jahnssonin säätiön, Pirkanmaan ja Helsinki-Uusimaan sairaanhoitopiirien, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, Suomen Akatemian sekä TEKESin rahoituksella
 

(15 Oct 2018) - Link

Collaborative platforms:

Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat).

(15 Oct 2018) - Link

Sivustoa ja sen sisältöä koskevia eturistiriitoja ei ole tunnistettu.
Sivusto ei sisällä mainoksia, ei saa mainoksista tuloja eikä sisällä kaupallista aineistoa.
 

(15 Oct 2018) - Link

Collaborative platforms:

Keskustelufoorumin käyttäjillä ei ole lupaa julkaista kaupallisia mainoksia tai bannereita taikka liittää sivustolle maksullisia tai kaupallisuuteen liittyviä linkkejä.

(15 Oct 2018) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel