Certificate of compliance

depis.net

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
3 Years

Certificate validity: valid until Dec 2018

www.depisnet.fi Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct825729

Date of initial review:

29 Nov 2014

Certificate validity:

valid until Dec 2018

Date of last visit:

05 Dec 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Sivuston sisällön ovat tuottaneet professori Maritta Välimäki sekä terveystieteiden tohtori Heli Hätönen. Sivuston sisältö on tuotettu tutkimustiedon, tieteellisten raporttien sekä yleisesti hyväksyttyjen muiden lähteiden (esim. tilastotietojen) ja julkaisujen perusteella. Sivuston laatimisessa sekä sisällössä on noudatettu kansallisia ja kansainvälisiä eettisiä ohjeistoja sekä Suomen lainsäädäntöä.
 

(05 Dec 2017) - Link

Collaborative platforms:

DepisNet sivustoon yhteydessä olevaa keskustelufoorumia moderoidaan vähintään viikottain arkipäivisin (klo 8.00-16.00). Moderointi tarkoittaa verkkoyhteisöjen palvelun viestien valvontaa, neuvontaa, keskustelun ylläpitoa ja ohjaamista. Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat). Keskustelupalstalla esitetyt mielipiteet ja kannanotot eivät edusta automaattisesti DepisNet –sivuston kehittäjien arvoja.

(05 Dec 2017) - Link

Sivusto täydentää olemassa olevia terveydenhuollon palveluita, ei korvaa niitä. Sairauteen ja hoitoon liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä hoidosta vastaavaan tahoon. Vaikka DepisNet -sivusto voi tuottaa yleisiä suosituksia aiheeseen liittyen, ei kyseistä tietoa voida myöskään pitää virallisena lausuntona kenestäkään yksityisestä henkilöstä tai organisaatiosta.
 

(05 Dec 2017) - Link

Luottamuksellisuus
 

(05 Dec 2017) - Link

Collaborative platforms:

Keskustelufoorumin ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa, muokata, siirtää ja sulkea mikä tahansa keskusteluketju tai viesti niin halutessaan. Osa tai kaikki käyttäjien lähettämä DepisNet’iin yhteydessä oleva epäasiallinen materiaali voidaan poistaa ennakkoon ilmoittamatta ja milloin tahansa.

(05 Dec 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Link

Collaborative platforms:

Mikäli keskustelupalstalla vierailevat viittaavat terveyttä tai lääkettä koskevaan muuhun kuin kokemukselliseen tietoon, pyydetään heitä merkitsemään keskustelupalstalle tieto lähteestä. Kokemuksellisella tiedolla tarkoitetaan henkilön tai hänen omaisensa/läheisensä mitä tahansa oiretta, tutkimusta, hoitomuotoa ym., jonka asianomainen henkilö on kokenut.

(05 Dec 2017) - Link

Lähteet ja lisätiketoa
 

(05 Dec 2017) - Link

This principle is not applicable to this site 

Lisätietoa:
Hankkeen johtaja, professori Maritta Välimäki
Hoitotieteen laitos
20014 Turun yliopisto
Puh. +358-2-333 8495 tai
 

(05 Dec 2017) - Link

EduMentalin sisältämä materiaali perustuu useisiin eri rahoittajien rahoittamiin projekteihin sekä viittauksiin useista eri lähteistä. Sivusto on toteutettu Yrjö Jahnssonin säätiön, Pirkanmaan ja Helsinki-Uusimaan sairaanhoitopiirien, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, Suomen Akatemian sekä TEKESin rahoituksella.
 

(05 Dec 2017) - Link

Collaborative platforms:

Moderointi
Moderoijina toimivat Turun yliopiston kouluttamat vapaaehtoiset terveydenhuoltoalan henkilöt (hoitajat).

(05 Dec 2017) - Link

Sivusto ei sisällä mainoksia, ei saa mainoksista tuloja eikä sisällä kaupallista aineistoa.
 

(05 Dec 2017) - Link

Collaborative platforms:

Kaupalliset mainokset, bannerit ym.
Keskustelufoorumin käyttäjillä ei ole lupaa julkaista kaupallisia mainoksia tai bannereita taikka liittää sivustolle maksullisia tai kaupallisuuteen liittyviä linkkejä.

(05 Dec 2017) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel