Certificate of compliance

PHARMINDEX Online

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity: valid until Jan 2020

www.pharmindex-online.hu Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct193249

Date of initial review:

21 Jan 2019

Certificate validity:

valid until Jan 2020

Date of last visit:

14 Jan 2020

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Impresszum
A PHARMINDEX Online szakértői:
Dr. Herczeg Béla kardiológus szakorvos
Dr. Tam Beatrix belgyógyász, gasztroenterológus
Dr. Toldy-Schedel Emil belgyógyász, kardiológus szakorvos
Prof. Dr. Tomcsányi János kardiológus szakorvos, PhD, osztályvezető főorvos, c. egyetemi tanár
Dr. Tóth László belgyógyász, kardiológus szakorvos, osztályvezető főorvos
A PHARMINDEX Online szerkesztésében és működtetésében közreműködnek:
Dr. Kaló Anna, főszerkesztő
Jordán Hajnalka, szerkesztőség vezető
Dr. Reinhardt István, tudományos szerkesztő
Balogh Réka, technikai szerkesztő
Csiki Ingrid, tudományos szerkesztő
Lovász Vencel, IT fejlesztési vezető
Pabar Gábor, webfejlesztő
Harmat Ferenc, webfejlesztő
Veszely Károly, webfejlesztő
Kiadó:
Vidal Next Kft.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Tel.: +36 1 476-8902
Fax: +36 1 476-8910
Ügyvezető igazgató: Dr. Hegybíró Ágnes
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 (1) 476-8902
Fax: +36 (1) 476-8910
E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)pharmindex.hu
Kiadvány rendelés: www.pharmindex.hu
A kiadóról:
A Kiadó munkatársaiként nap mint nap azért dolgozunk, hogy az egészségügyben dolgozók munkáját minél egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tegyük.
Cégünk küldetése, hogy magas színvonalú, megbízható és folyamatosan fejlődő egészségügyi kommunikációs szolgáltatásokat nyújtson ügyfelei és partnerei számára:
naprakész gyógyszer-alkalmazási információk, hiteles adatok
a szakmai tudás fejlesztését segítő, akkreditált szakmai továbbképzések
a betegek együttműködését és az orvos-beteg kommunikáció erősítését támogató, szakszerű betegtájékoztatás formájában.
Ennek szellemében szolgáltatásaink és termékeink kínálatát ügyfeleink igényei mentén alakítjuk ki úgy, hogy az egészségügy minden szereplőjének megelégedettségét gyors, pontos és hozzáférhető szolgáltatásainkkal elnyerjük, és folyamatosan növeljük.
Küldetésünk:
Cégünk, mint Magyarország vezető gyógyszer-információs tájékoztató rendszere, a PHARMINDEX szolgáltatások üzemeltetője, korunk információpiacának egyre növekvő kihívásaira való tekintettel, különös figyelmet fordít arra, hogy mind az egészségügyi szakemberek, mind a lakosság számára naprakész, autentikus, ellenőrzött adatok álljanak rendelkezésre az őket érintő szakmai információk vonatkozásában.
Ezen nemes cél érdekében indítottuk útjára az első átfogó hazai gyógyszer-információs weboldalt, mely az egészségügy minden szereplője számára független és megbízható adatokat szolgáltat költségkímélő és hatékony formában.
 

(21 Jan 2019) - Link

Figyelmeztetés! Az oldalon található információk, amennyiben azt - jelen weboldal kiadója szándékai ellenére - nem egészségügyi szakember olvassa, tájékoztató jellegűek, semmilyen esetben sem helyettesítik szakember véleményét! Gyógyszerekkel kapcsolatban a kockázatokról és mellékhatásokról, olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Nem gyógyszer termékekkel kapcsolatban a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
 

(21 Jan 2019) - Link

Adatvédelem
A weboldal szolgáltató ezúton nyilatkozik a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról , az érintettek jogairól, és ezen jogok érvényesítésének lehetőségeiről.
1. Az adatkezelő
A weboldal PHARMINDEX Beléptetést használ. Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezett felhasználók előzetesen regisztráltak a PHARMINDEX Rendszerben. Az ő adataik kezelője továbbiakban Adatkezelő a Vidal Next Kft. (székhely: 1196 Budapest, Jahn F. u. 252., levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76., e-mail: sorszám az adatkezelési tevékenységek belső nyilvántartásában: VN-ATN-002/2018)
Bővebben: Adatkezelési tájékoztató
Nem bejelentkezett felhasználók esetén személyes adat-kezelés nem történik, kizárólag az adatkezelés speciális formája, a cookie-k (sütik) kezelése történik.
Bővebben: Sütik (cookie)
2. A kezelt adatok köre
Bejelentkezett felhasználók a kezelt személyes adatok köréről a PHARMINDEX regisztrációs rendszer dokumentumai között az alábbiakban tájékozódhatnak:
Adatkezelési tájékoztató
Nem bejelentkezett felhasználók esetén személyes adat-kezelés nem történik, kizárólag az adatkezelés speciális formája, a cookie-k (sütik) kezelése történik.
Bővebben: Sütik (cookie)
3. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása
Bejelentkezett felhasználók adatait a Vidal Next Kft. kezeli a PHARMINDEX Rendszerben történő regisztrációval. Az adatkezelés jogalapjáról és az adatok forrásáról itt tájékozódhat: Adatkezelési tájékoztató
A forgalmi adatok az internet használatával szükségszerűen keletkeznek és automatikusan rögzülnek.
4. Az adatkezelés célja
Bejelentkezett felhasználók adatait a Vidal Next Kft. kezeli a PHARMINDEX Rendszerben történő regisztrációval. Az adatkezelés céljáról itt tájékozódhat: Adatkezelési tájékoztató
A forgalmi adatok felvételének célja a felhasználók jobb minőségű kiszolgálása valamint látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
5. Az adatkezelés időtartama
Bejelentkezett felhasználók adatait a Vidal Next Kft. kezeli a PHARMINDEX Rendszerben történő regisztrációval. Az adatkezelés időtartamáról itt tájékozódhat: Adatkezelési tájékoztató
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, valamint a honlapot üzemeltető cég munkatársai, a forgalmi adatokhoz az adatkezelő által megbízott rendszergazdák férhetnek hozzá.
7. Adattovábbítás
Személyes adatokat a 6. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatás a Vidal Next Kft. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76. (telefon: +36 1 476-8902, e-mail cím: címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési célból felhasználják, név- és lakcímadatait az adatkezelő a jövőbeni adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.
Amennyiben az érintett úgy érzi, személyes adatainak kezelése nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, joga van jelentést tenni és joga van kártérítést követelni.
A weboldal szolgáltatója jogot formál arra, hogy egyoldalúan módosítsa mindenkori Adatkezelési Szabályzatát, amelyet felhasználó valamely szolgáltatás a módosítást követő első használatával elfogad.
9. Jogérvényesítési lehetőségek
Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adatai kezelése ellen az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet (GDPR) által meghatározott esetekben tiltakozni.
Önnek jogában áll továbbá
(a) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
(b) adatainak helyesbítését kérni;
(d) a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével adatainak törlését kérni;
(e) jogainak megsértése esetén a felügyeleti hatósághoz fordulnia; és
(f) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.
Jogai megsértésével kapcsolatban bejelentést az alábbi elérhetőségeken tehet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím:
10. Süti (Cookie) kezelési irányelv
Egy weboldal látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:
Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
Teljesítményt növelő cookie-k: ezen sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
Funkcionális cookie-k: a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a sütik segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a weboldal személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.
A cookie-k által gyűjtött információkat weboldalunk nem értékesíti, nem adja bérbe és nem terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
A PHARMINDEX Online weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel weboldalunk nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért felelősséget nem vállalunk, és jogilag felelősségre nem vagyunk vonhatók.
A weboldal fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
(Utolsó módosítás: 2018. május 26.)
 

(21 Jan 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Enming Zhang et al. Preserving Insulin Secretion in Diabetes by Inhibiting VDAC1 Overexpression and Surface Translocation in β Cells, Cell Metabolism (2018). DOI: 10.1016/j.cmet.2018.09.008
Fordította: Dr. Kaló Anna
Szerző:
PHARMINDEX Online
Referencia:
MedicalExpress
 

(21 Jan 2019) - Link

Megjelenés: 2018.12.20 | Frissítve: 2018.12.21
 

(21 Jan 2019) - Link

all information are based on official monographs and authority information
 

(21 Jan 2019) - Link

Kiadó:
Vidal Next Kft.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Tel.: +36 1 476-8902
Fax: +36 1 476-8910
Ügyvezető igazgató: Dr. Hegybíró Ágnes
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 (1) 476-8902
Fax: +36 (1) 476-8910
E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)pharmindex.hu
Kiadvány rendelés: www.pharmindex.hu
 

(21 Jan 2019) - Link

Jelen weboldal hirdetési bevételekből működik. A hirdetések közzétételekor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el és szakembereink szakmai meggyőződésével összhangban levő információkat jelentetünk meg oldalainkon, illetve hirdetési anyagokban.
 

(21 Jan 2019) - Link

Jelen weboldal hirdetési bevételekből működik. A hirdetések közzétételekor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el és szakembereink szakmai meggyőződésével összhangban levő információkat jelentetünk meg oldalainkon, illetve hirdetési anyagokban. A Kiadó fenntartja a jogot hirdetési megrendelések elutasítására, amennyiben a) tudományos szerkesztői nem látják biztosítottnak a hirdetési anyag jogszabályi megfelelőségét, vagy b) amennyiben az adott témában már kizárólagosságot biztosított egy másik hirdetőnek az adott időszakban, vagy c) a hirdetési anyag nem összeegyeztethető tudományos szerkesztőink bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveken és klinikiai vizsgálatokkal bizonyított állításokon nyugvó szakmai meggyőződésével. Kiadó jogosult nem a szakmához kapcsolódó termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetési megrendeléseket elfogadni (pl. jármű, pénzügyi szolgáltatások stb.), de ezek megjelentetését egyedileg mérlegeljük.
Minden hirdetésnek minősülő megjelenő anyagunk mellett feltüntetjük a "Hirdetés" megjelölést, esetleg (X) jelölést, amennyiben ezt az esetlegesen szűkös rendelkezésre álló hely megkívánja. A hirdetések semmilyen esetben sem befolyásolják a szerkesztőségi tartalmat, kizárólag az ún. PR-cikkek lehetnek hirdetési tartalmak, amelyeknél az erre utaló jelzést minden megjelentetjük. Weboldalunk a Kiadó által nem kontrollálható hirdetői megjelenéseket nem tesz lehetővé, pl. Google hirdetések.
A weboldalon megjelenő gyógyszerkészítmények információi, beleértve az ún. brand nevet, nem minősülnek hirdetésnek, mivel az oldalon minden Magyarországon forgalomban levő gyógyszerkészítmény azonos információit megjelentetjük. A gyógyszerek és egyéb termékek megnevezésénél - bár legtöbb esetben szó védjegyekről van szó - a Magyarországi hatósági gyakorlatnak megfelelően a "registered" ill. "trade mark" megjelöléseket elhagyjuk.
A szakembereknek szóló hivatalos alkalmazási előírásokat csak arra jogosult, regisztrált és belépett felhasználók számára tesszük hozzáférhetővé.
Jelenleg az oldalon nem jelenik meg felhasználók által szerkesztett tartalom.
 

(06 Feb 2019) - Link

Minden hirdetésnek minősülő megjelenő anyagunk mellett feltüntetjük a "Hirdetés" megjelölést, esetleg (X) jelölést, amennyiben ezt az esetlegesen szűkös rendelkezésre álló hely megkívánja.
 

(21 Jan 2019) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel