Certificate of compliance

Norwegian Health Informatics / Norsk Elektronisk Legehåndbok

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
11 Years

Certificate validity: valid until Mar 2020

www.legehandboka.no Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct542399

Date of initial review:

16 Oct 2007

Certificate validity:

valid until Mar 2020

Date of last visit:

05 Mar 2019
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Medisinsk redaksjon
Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, dr. med. Medisinsk sjef NHI og sjefsredaktør NEL
Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin. Sjefsredaktør NEL
Peter Jost, dr. med., spesialist allmennmedisin. Redaktør NEL
Tor André Johannessen, lege. Redaktør NEL
Silje Barlindhaug, spesialist allmennmedisin. Redaktør NEL
Anita Baadstø, sykepleier. Redaktør NEL
Teknisk ansvarlige: Anders Skjeggestad, Kim Robert Blix, Thomas Ervik, Mikael Madsen, Cato Skogholt.
Tidligere og nåværende fagmedarbeidere
Alfsen, Glenny Cecilie Patologi, overlege, førsteamanuensis
Alsaker, Mirjam Onkologi, overlege
Amundsen, Tore Indremedisin, overlege
Andersen, Sigve Onkologi, overlege
Andersen, Svend Pediatri, overlege
Angelsen, Anders Overlege, urolog
Arntzen, Knut Jørgen Arbeidsmedisin, bedriftslege
Aursnes, Ivar Farmakologi, professor
Bachmann-Harildstad, Gregor ØNH, overlege
Bathen, Jørn Kardiologi, overlege
Bergh, Kåre Mikrobiologi, professor
Bergsjø, Per Gynekologi og obstetrikk, professor
Berild, Dag Infeksjonsmedisin, overlege
Bindoff, Laurence Nevrologi, overlege, professor
Bjerklund Johansen, Truls E Urologi, professor og overlege
Bjermer, Leif Lungesykdommer, overlege, professor
Bjorvatn, Bjørn Allmennmedisin, professor
Bjørge, Line Gynekologi, assistentlege
Bjørnland, Kristin Barnekirurgi, overlege
Bjørnstad, Hans Halvor Kardiologi, overlege
Bjørnstad, Johannes Dykkemedisin, assistentlege
Bogsrud, Trond Nukleærmedisin, overlege
Bolle, Roald Pediatri, overlege, førsteamanuensis
Boonstra, Eelco Allmennmedisin, allmennlege
Borchgrevink-Lund, Carl Fredrik Hygienesykepleier
Brantsæter, Arne Broch Infeksjoner, overlege
Bratland, Svein Z. Allmennmedisin, allmennlege
Brenna, Eiliv Gastroenterologi, overlege
Bruun, Johan N. Infeksjonsmedisin, overlege, professor
Bruun, Tone Mikrobiologi,
Bærheim, Anders Allmennmedisin, professor
Claudi, Tor Allmennmedisin, allmennlege
Cooper, John Allmennmedisin og indremedisin
Dahl, Lauritz Bredrup Pediatri, overlege
Dahl, Torbjørn Karkirurgi, overlege
Dalaker, Morten Hud, overlege
Dietrichs, Espen Nevrologi, overlege, professor
Dyb, Grete Barne- og ungdomspsykiatri, assistentlege
Dybdahl, Jan H Gastroenterologi, overlege
Døllner, Henrik Pediatri, overlege, førsteamanuensis
Erikssen, Gunnar Kardiologi, dr. med.
Espinosa, Aurora Immunologi og transfusjonsmedisin, overlege
Evensen, Åsa Rytter Allmennmedisin, bydelsoverlege
Falck, Jan Endokrinologi, overlege
Flørenes, Tor Kirurgi, overlege
Fosse, Erik Traumatologi, overlege, professor
Fossum, Stig Fysikalsk medisin, fysioterapeut
Fresvig, Trine Ortopedi, lege
Fyrand, Ole Hud, overlege, professor
Færden, Karl Overlege/spesialist arbeidsmedisin
Garfelt, Beate Fysikalsk medisin, overlege
Gaustad, Juliane Mellemstrand Odontologi, tannlege
Gilja, Odd Helge Gastroenterologi, overlege, professor
Grenne, Bjørnar Indremedisin, assistentlege
Greve, Gottfried Kardiologi, overlege, professor
Græsdal, Asgeir Pediatri, assistentlege
Grønbech, Jon Erik Gastroenterologi, overlege, professor
Grønning, Marit Nevrologi, overlege
Grøntvedt, Torbjørn Ortopedi, overlege
Gundersen, Svein Gunnar Infeksjoner, overlege, førsteamanuensis
Guttormsen, Anne Berit Anestesi og intensivmedisin, overlege
Götestam, K. Gunnar Psykiatri, professor
Haglund, Mads Infeksjonsmedisin, overlege
Halvorsen, Terje Fysikalsk medisin, overlege
Hammerstrøm, Jens Hematologi, overlege, professor
Handeland, Martin Pediatri, seksjonsoverlege
Hatlebakk, Jan Gastroenterologi, overlege
Haugen, Olav A. Rettsmedisin, professor
Haugen, Olav H Øye, overlege dr. med.
Haugli, Liv Arbeidsmedisin, overlege dr. med.
Haugvik, Sven-Petter Forsker og lege ved gastrokirurgisk avdeling
Hegrenæs, Lars Kardiologi, overlege
Hegvik, Johan-Arnt Anestesiologi, overlege
Heimdal, Ketil Genetikk, overlege, dr. med.
Helseth, Eirik Nevrokirurgi, overlege
Henriksen, Anne Hildur Lunger, assistentlege
Hetlevik, Irene Allmennmedisin, førsteamanuensis
Hjortdahl, Per Allmennmedisin, professor
Hjorth-Hansen, Henrik Hematologi, førsteamanuensis
Hole, Anton Intensivmedisin, overlege
Holmsen, Holm Fysikalsk medisin, spesialist
Holtedahl, Knut A Allmennmedisin, professor
Hunskår, Steinar Allmennmedisin, allmennlege, professor
Husby, Gunnar Revmatologi, overlege, professor
Husebekk, Anne Immunologi og transfusjonsmedisin, overlege, professor
Høyer, Stein Egil Pediatri, avdelingsoverlege
Indredavik, Bent Indremedisin, overlege
Indredavik, Marit Barne- og ungdomspsykiatri, overlege, universitetslektor
Ingebrigtsen, Tor Nevrokirurgi, overlege, dr. med.
Jacobsen, Dag Intensivmedisin, overlege, dr. med.
Jensen, Astrid E. Rehabilitering, overlege
Jenum, Pål A Mikrobiologi, overlege
Johannessen, Bendik Fysikalsk medisin, fysioterapeut
Johannessen, Bente Helsesekretær
Johannessen, Knut Kirurgi, overlege
Johannessen, Merethe Journalist
Johannessen, Tor André Allmennmedisin, allmennlege
Jozefiak, Thomas Barne- og ungdomspsykiatri, overlege
Kamps, Harald Allmennmedisin, allmennlege, universitetslektor
Karlsen, Steinar J. Urologi, klinikksjef, professor
Kildahl-Andersen, Odd Hematologi, overlege, førsteamanuensis
Kinge, Bettina Øye, overlege, dr. med.
Kinge, Einar Nevrologi, spesialist
Klepp, Olbjørn Onkologi, overlege, professor
Kleveland, Per Martin Gastroenterologi, overlege, professor
Klingenberg, Claus Pediatri, overlege
Knutsen, Håvar Hematologi, overlege
Kristensen, Pål Allmennmedisin, allmennlege
Krogh, Marit Forsikringsmedisin, overlege
Kvistad, Kjell Arne Radiologi, overlege
Larsen, Tor K. Psykiatri, overlege, førsteamanuensis
Lie, Arve Overlege/spesialist arbeidsmedisin
Linaker, Olav Morten Psykiatri, overlege, førsteamanuensis
Lindbæk, Morten Allmennmedisin, allmennlege, førsteamanuensis
Lorentzen, Eirin Habilitering, spesialpsykolog
Lærum, Even Allmennmedisin, professor
Løvås, Kristian Endokrinologi, overlege
Malterud, Kirsti Allmennmedisin, professor
Mediås, Ivar Allmennmedisin, allmennlege
Meland, Eivind Allmennmedisin, allmennlege, professor
Melbye, Hasse Allmennmedisin, professor
Meling, Torstein R. Nevrokirurgi, overlege
Mellgren, Svein Ivar Nevrokirurgi, professor
Midgard, Rune Nevrologi, overlege
Mjell, Johnny Allmennmedisin, allmennlege
Moen, Mette Gynekologi, overlege, professor
Morken, Gunnar Psykiatri, overlege, amanuensis
Møller, Per Øre-nese-halssykdommer, overlege, professor
Mørland, Jørg Rettstoksikologi, professor, overlege
Nesje, Liv Radiologi, radiograf
Nesvold, Helle Allmennmedisin, overlege
Nordahl, Stein Helge Glad Øre-nese-hals sykdommer, overlege
Nordal, Ellen Pediatri, overlege
Nøkleby, Hanne Reisemedisin, overlege
Oldenburg, Jan Urologi, forsker
Osen, Signe Sende Lungesykdommer, overlege
Paulsen, Dag Nyremedisin, overlege
Pedersen, O. Øyvind Øye, spesialist, dr.med.
Petersen, Hermod Gastroenterologi, overlege, professor
Pettersen, Helge Bjørnstad Lungesykdommer, overlege
Pomp, Erik RELIS
Ranhoff, Anette Hylen Geriatri, overlege
Refsum, Sigvald Barnekirurgi, overlege
Ringertz, Signe Holta Infeksjoner, avdelingsoverlege, professor
Rosseland, Leiv Arne Anestesi, assistentlege
Rosted, Palle Akupunktur, overlege, senior lektor
Rygg, Marite Pediatri, overlege, førsteamanuensis
Ryggen, Kristin Hudsykdomer, overlege
Rygnestad, Tarjei Anestesi, overlege og professor
Rø, Magne Ortopedi, overlege, førsteamanuensis
Rørtveit, Guri Allmennmedisin, allmennlege og stipendiat
Salvesen, Kjell Gynekologi, overlege
Samstad, Stein Kardiologi, avdelingsoverlege
Sand, Trond Nevrofysiologi, overlege
Sandberg, Sverre Klinisk kjemi, overlege, professor
Schanke, Anne-Kristine Fysikalsk medisin og rehabilitering, sjefspsykolog
Schei, Berit Gynekologi, professor
Seim, Arnfinn Allmennmedisin, allmennlege, førsteamanuensis
Seland, Johan H. Øyesykdommer, overlege, professor
Skjøtskift, Svein Psykiatri, overlege
Sletvold, Olav Geriatri, adm. overlege, professor
Slørdahl, Stig Kardiologi, overlege, professor
Smedstad, Liv Marit Revmatologi, overlege
Snekkevik, Hildegun Rehabilitering, overlege
Spigseth, Olav Farmakologi, overlege
Sponheim, Eili Barne-og ungdomspsykiatri, overlege
Stanghelle, Johan K. Fysikalsk medisin, overlege, professor
Straand, Jørund Allmennmedisin, professor
Sue-Chu, Malcolm Lunge og allergi, overlege
Svartberg, Johan Endokrinologi, overlege, professor
Taraldsrud, Eli Immunologi, assistentlege
Thorsen, Olav Allmennmedisin, allmennlege
Thue, Geir Allmennmedisin og klinisk kjemi, professor
Tiller, Christian Plastisk kirurgi, lege
Torvund, Sylvi Allmennmedisin, allmennlege
Trondsen, Erik Gastrokirurgi, overlege
Tønseth, Kim Alexander Plastisk kirurgi, overlege
Ulvestad, Elling Mikrobiologi og immunologi, avdelingsoverlege
Vainio, Kirsti Mikrobiologi,
Vandvik, Per Olav Gastroenterologi, assistentlege, dr.med.
Viggen, Bjørg Indremedisin, overlege
Vaaler, Stein Endokrinologi, overlege, professor
Wapler, Peter Allmennmedisin, allmennlege
Waage, Anders Hematologi, overlege, professor
Wenzel, Hanne Gro Psykiatri, overlege
Wesenberg, Finn Pediater, overlege
Widerøe, Tor Erik Nyremedisin, professor
Wisløff, Finn Hematologi, overlege
Wist, Erik Onkologi, overlege, professor
Ødegaard, Asbjørn Radiologi, overlege
Ødegaard, Svein Gastroenterologi, overlege, professor
Aabakken, Lars Gastroenterologi, assistentlege
Aamodt, Arild Ortopedi, overlege
Aasarød, Knut Nyremedisin, overlege
 

(05 Mar 2019) - Link

Komplementaritet
Informasjonen i NEL er ment å støtte, ikke erstatte, forholdet mellom pasient/bruker og dennes lege eller helse-/omsorgsarbeider. Dette er angitt i et eget forbehold som er tilgjengelig fra NELs forside.
 

(05 Mar 2019) - Link

Personvern
Norsk Helseinformatikk AS respekterer taushetsplikten og personvernet for pasienter og brukere, inkludert all datainformasjon relatert til disse. Norsk Helseinformatikk AS er underlagt og vil følge minimum de lover og krav om taushetsplikt og personvern som gjelder for medisinsk stoff og helseinformasjon i de land NEL eller kopier av denne er lokalisert.
NEL er et oppslagsverk for helsepersonell, og redaksjonen mottar ikke forespørsler fra pasienter. Forespørsler og kommentarer fra helsepersonell brukes i kvalitetsforbedringen dersom det er relevant. Slike innspill besvares kun av leger i redaksjonen.
For NELs alminnelige sider
I hvert tekstdokument i NEL finnes en kommentartjeneste der brukeren på en enkel måte kan sende kommentarer om det aktuelle dokumentet. Ved benyttelse av denne kommentartjenesten krever vi ikke at det oppgis personlig informasjon. E-post-adressen til innsenderen brukes kun til personlige svar til innsenderen og slettes etter forespørselen er behandlet - adressen er ikke tilgjengelig for andre.
All personlig informasjon om pasienter og spørsmålsstillere, såvel medisinsk informasjon som datainformasjon, inkludert epost-adresse og annen kontaktinformasjon, brukes kun av NEL og vil ikke videreformidles til noen tredjepart.
NEL benytter også informasjonen om hvilke saker som leses mest og hvilke søkefunksjoner som benyttes, til intern statistikk, eventuelt kan slik informasjon i fremtiden tenkes publisert summarisk og anonymisert på internettsidene våre.
 

(05 Mar 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

This principle is not applicable to this site 

Norsk Helseinformatikk AS
Vestre Rosten 79
7075 Tiller
Tlf: +47 73 89 47 50
E-post:
 

(05 Mar 2019) - Link

Sponsorforhold
NEL er et abonnementsprodukt og finansieres av abonnementsinntektene. Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.
Selskapet Norsk Helseinformatikk AS har med utgangspunkt i NELs pasientinformasjoner, laget publikumsportalen NHI.no. Denne portalen driftes med annonseinntekter, også fra legemiddelindustrien.
 

(05 Mar 2019) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL
 

(05 Mar 2019) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL

(05 Mar 2019) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL
 

(05 Mar 2019) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel