Certificate of compliance

Norwegian Health Informatics / Norsk Elektronisk Legehåndbok

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
9 Years

Certificate validity: valid until Feb 2018

www.legehandboka.no Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct542399

Date of initial review:

16 Oct 2007

Certificate validity:

valid until Feb 2018

Date of last visit:

16 Mar 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Medisinsk redaksjon: Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, dr. med.. Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin. Tor André Johannessen, lege. Trine Hessevik Paulsen, Lege. Anita Baadstø, sykepleier.
Teknisk ansvarlige: Anders Skjeggestad, Kim Robert Blix, Cato Skogholt, Thomas Ervik.
Fagmedarbeidere
Alfsen, Glenny Cecilie Patologi, overlege, førsteamanuensis
Alsaker, Mirjam Onkologi, overlege
Amundsen, Tore Indremedisin, overlege
Andersen, Sigve Onkologi, overlege
Andersen, Svend Pediatri, overlege
Angelsen, Anders Overlege, urolog
Arntzen, Knut Jørgen Arbeidsmedisin, bedriftslege
Aursnes, Ivar Farmakologi, professor
Bachmann-Harildstad, Gregor ØNH, overlege
Bathen, Jørn Kardiologi, overlege
Bergh, Kåre Mikrobiologi, professor
Bergsjø, Per Gynekologi og obstetrikk, professor
Berild, Dag Infeksjonsmedisin, overlege
Bindoff, Laurence Nevrologi, overlege, professor
Bjerklund Johansen, Truls E Urologi, professor og overlege
Bjermer, Leif Lungesykdommer, overlege, professor
Bjorvatn, Bjørn Allmennmedisin, professor
Bjørge, Line Gynekologi, assistentlege
Bjørnland, Kristin Barnekirurgi, overlege
Bjørnstad, Hans Halvor Kardiologi, overlege
Bjørnstad, Johannes Dykkemedisin, assistentlege
 

(31 Jul 2016) - Link

Komplementaritet
Informasjonen i NEL er ment å støtte, ikke erstatte, forholdet mellom pasient/bruker og dennes lege eller helse-/omsorgsarbeider. Dette er angitt i et eget forbehold som er tilgjengelig fra NELs forside.
 

(31 Jul 2016) - Link

Personvern
Norsk Helseinformatikk AS respekterer taushetsplikten og personvernet for pasienter og brukere, inkludert all datainformasjon relatert til disse. Norsk Helseinformatikk AS er underlagt og vil følge minimum de lover og krav om taushetsplikt og personvern som gjelder for medisinsk stoff og helseinformasjon i de land NEL eller kopier av denne er lokalisert.
NEL er et oppslagsverk for helsepersonell, og redaksjonen mottar ikke forespørsler fra pasienter. Forespørsler og kommentarer fra helsepersonell brukes i kvalitetsforbedringen dersom det er relevant. Slike innspill besvares kun av leger i redaksjonen.
For NELs alminnelige sider
I hvert tekstdokument i NEL finnes en kommentartjeneste der brukeren på en enkel måte kan sende kommentarer om det aktuelle dokumentet. Ved benyttelse av denne kommentartjenesten krever vi ikke at det oppgis personlig informasjon. E-post-adressen til innsenderen brukes kun til personlige svar til innsenderen og slettes etter forespørselen er behandlet - adressen er ikke tilgjengelig for andre.
All personlig informasjon om pasienter og spørsmålsstillere, såvel medisinsk informasjon som datainformasjon, inkludert epost-adresse og annen kontaktinformasjon, brukes kun av NEL og vil ikke videreformidles til noen tredjepart.
NEL benytter også informasjonen om hvilke saker som leses mest og hvilke søkefunksjoner som benyttes, til intern statistikk, eventuelt kan slik informasjon i fremtiden tenkes publisert summarisk og anonymisert på internettsidene våre.
 

(31 Jul 2016) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Referanser
Johns Hopkins Medicine. Electroencephalogram (EEG). Medscape, site visited Apr 19, 2016.www.hopkinsmedicine.org
Jørum E, Sand T. Klinisk Nevrofysiologi. I: Gjerstad L, Hunsbeth Skjeldal O. Nevrologi og Nevrokirurgi. Fra barn til voksen. Nesbru: Vett & Viten AS, 2007.
 

(31 Jul 2016) - Link

Sist revidert: 27.04.2016 | Sist oppdatert: 27.04.2016
 

(31 Jul 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

Norsk Helseinformatikk AS
Granåsveien 9
7048 Trondheim
Tlf: +47 73 89 47 50
E-post:
 

(31 Jul 2016) - Link

Sponsorforhold
NEL er et abonnementsprodukt og finansieres av abonnementsinntektene. Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. NHI tillater ikke legemiddelreklame på NEL.
Selskapet Norsk Helseinformatikk AS har med utgangspunkt i NELs pasientinformasjoner, laget publikumsportalen NHI.no. Denne portalen driftes med annonseinntekter, også fra legemiddelindustrien.
 

(31 Jul 2016) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.
 

(07 Feb 2017) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.
 

(07 Feb 2017) - Link

Annonser fra offentlige etater kan etter nærmere vurdering aksepteres. Det vil da være tydelig merket som ANNONSØRINNHOLD, med egen boks i andre farger enn NEL. NHI tillater IKKE legemiddelreklame på NEL.
 

(07 Feb 2017) - Link

Reklame og redaksjonell politikk
Bortsett fra reklame fra offentlige etater er reklame ingen finansieringskilde for NEL.
 

(31 Jul 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel