Certificate of compliance

Nifab.no - Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling (The Norwegian Information Centre on Complementary and Alternative Medicine)

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
3 Years

Certificate validity: valid until Jan 2018

www.nifab.no Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct584151

Date of initial review:

16 Aug 2013

Certificate validity:

valid until Jan 2018

Date of last visit:

07 Nov 2017
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Ansatte
 

(27 Dec 2016) - Link

Informasjonen på nifab.no er ikke ment å erstatte, men å støtte forholdet mellom pasient, helsepersonell og alternativ behandler.
 

(27 Dec 2016) - Link

På denne siden finner du informasjon om vår taushetsplikt, og det personvern du har som bruker av våre tjenester.
NAFKAM respekterer og praktiserer full konfidensialitet om privatpersoner som bruker nettstedet og/ eller henvender seg direkte til oss. Vi følger de til enhver tid gjeldende regler om taushetsplikt og personvern som gjelder for helseinformasjon i Norge.
Ved bruk av nettstedet
Vi overvåker systemaksessen på serveren vår, for å ivareta sikkerheten til informasjonen den inneholder og for å forhindre at uvedkommende trenger seg inn i systemet.
Vi bruker også Google Analytics til å analysere bruken av nettstedene våre og forbedre innholdet. Dette inkluderer bruk av "cookies". En cookie er en melding gitt til din nettleser fra nettsteder du besøker. Meldingen blir lagret av nettleseren din i en tekstfil kalt cookie.txt.
Hver gang nettleseren din åpner en side på nettstedet, sendes denne kapselen tilbake til nettstedet.
Den kan brukes av de ansvarlige for nettstedet til å identifisere brukere og å tilrettelegge besøket deres, ved å tilpasse nettstedet for dem etter deres tidligere besøk og bruk.
Ingen personlig informasjon blir samlet inn fra Google Analytics. Ytterligere informasjon om personvern ved bruk av Google Analytics finner du her.
Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, og fortsatt ha full tilgang til Nifab.no.
Ved kontakt med oss
Når du ringer oss med et spørsmål, kan du selvsagt være anonym. Alle ansatte har dessuten taushetsplikt. Vi vil ikke spørre om sensitive opplysninger, men vil som oftest etterspørre en e-post adresse for å kunne kvalitetssikre svaret til deg internt.
Hvis du bruker vårt kontaktskjema eller sender e-post direkte til oss, blir meldingen din mottatt på en e-post server som styres og bevoktes av UIT Norges Arktiske Universitetet.
Alle forespørsler vi får, blir etter besvarelse anonymisert og tatt vare på i en intern kunnskapsdatabase for "Ofte stilte spørsmål". Bare ansatte dedikert til Nifab.no har tilgang til denne databasen.
Alle opplysninger som kan identifisere deg (for eksempel navn, adresse, sted, epostadresse, telefonnummer mv) slettes i forbindelse med anonymiseringen og arkiveringen av korrespondansen.
Merk: Du bør alltid betrakte opplysninger om din helse som sensitiv informasjon, uansett hvem du tenker å sende slike opplysninger til:
Ved bruk av e-post eller andre elektroniske medier for korrespondanse, er det alltid en viss risiko for at informasjonen kan bli sendt til eller videresendt til feil person.
Det er også en viss mulighet for at e-post kan komme på avvege undervegs. I tillegg kan e-poster bli lagret i strid med retningslinjene for personvernopplysninger.
For å redusere risikoen og bedre sikre deg mot at sensitiv og identifiserbar informasjon kan bli lest og misbrukt av andre, anbefaler vi deg å begrense innholdet til bare det nødvendige minimum for formålet.
Tenker du å sende inn spørsmål til NAFKAM, kan du være oppmerksom på at vi ikke tilbyr vurdering eller behandling av pasienters helsetilstand; gir råd om bruk av alternativ behandling; eller har oversikt over behandlere/ behandlingstilbud i ditt område.
 

(01 Jan 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Kilder
Arnet, E. (2009): Terapi. Hva passer for meg? Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
Hanson, N. R. (1972): Patterns of Discovery Cambridge University Press
Utgitt første gang i 1958
Hostrup, Hanne (2009): Gestaltterapi: Indføring i gestaltterapiens grundbegreber Hans Reitzels forlag, København. Utgitt første gang i 1999.
Perls, Frederick S.,
Hefferline, Ralph.,
Goodman, Paul (1994): Gestalt Therapy: Exitement and Growth In the Human Personality The Gestalt Journal Press, USA. Første gang publisert i 1951.
Fredrick S. Perls: Fritz Perls
Norsk Gestaltterapeut Forening
Store Norske Leksikon
Webster University: Laura Perls
 

(27 Dec 2016) - Link

Oppdatert 12.10.2015
 

(27 Dec 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

Kontakt
 

(27 Dec 2016) - Link

Nettstedet drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (NAFKAM) , som ligger ved Institutt for Samfunnsmedisin , Det Helsevitenskapelige Fakultet på UiT Norges Arktiske Universitet .
 

(27 Dec 2016) - Link

Nettstedet inneholder ingen form for reklame.
 

(27 Dec 2016) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel