Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles 
    العربية
    پارسی
    Bahasa Melayu
    Català
    简体中文
    繁體中文
    Česky
    Dansk
    Deutsch
    English
    Esperanto
    Español
    Euskara
    Ελληνικά
    Français
    Galego
    עברית
    Italiano
    日本語
    한국어
    Íslenska
    Magyar
    Makedonski
    Македонски
    Nederlands
    Norsk
    Polski
    Português
    Română
    Русский
    Slovenčina
    Suomi
    Svenska
    Türkçe
    Українська
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Zásady

Oprávnenost autora
Všetky lekárske a zdravotnícke rady, ktoré sú publikované na tejto webovej stránke, musi byt vytvárané iba lékarsky alebo zdravotnicky školenymi a kvalifikovanými odborníkmi. Inác je u informácie jednoznacne vyznacené, že nepochádza od odborníkov, prípadne zdravotníckych orgnaizácií.
 Principle 1 guidelines (in English)
Komplementarita informácií
Informácia je na stránkach chápaná tak, že vztahy medzi lekárom a pacientom sú podporované a nie nahradzované.
 Principle 2 guidelines (in English)
Dôvernost údajov
Tieto stránky rešpektujú dôvernost dát, ktoré sa vztahujú k jednotlivým pacientom a návštevníkom lekárskych alebo zdravotníckych stránkok vcetne ich identity. Provozovatel stránok sa zaväzuje dodržovat minimálne právne požiadavky, ktoré existujú pre lekárske alebo zdravotnicke údaje v príslušnej krajine alebo štáte v podobe webových zrkadiel.
 Principle 3 guidelines (in English)
Špecifikácia stránok
Pokial je to možné a zmysluplné, sú všetky informácie na webových stránkách opatrené odkazmi na zdroj alebo odpovedajúci HTML odkaz. Na stránkach s klinickými informáciami je vyznacené jasne dátum, kedy bola stránka naposledy zmenená (napr. na spodnej strane stránky).
 Principle 4 guidelines (in English)
Odborná podloženost
Všetky údaje týkajúce sa využitia alebo úcinnosti urcitej liecby komercného produktu alebo služby musia byt podporené vhodnými, vyváženými vedeckými dôkazmi (porovnaj so zásadou 4).
 Principle 5 guidelines (in English)
Priehladnost autorstva
Tvorcovia webových stránok sa zaväzujú poskytovat co najjasnejšie informácie a udávat kontaktné adresy pre užívatelov, ktorí požadujú dalšie informácie alebo podporu. Webmaster uvedie svoju emailovou adresu v rámci webových stránok.
 Principle 6 guidelines (in English)
Priehladnost sponzorstva
Musia byt jasne uvedení sponzori a dalšia podpora webovej stránky, vcetne komercných a nekomercných organizácií, ktoré poskytli financné prostriedky, služby alebo materiál pre chod stránok.
 Principle 7 guidelines (in English)
Priznanie reklamy
Pokial je reklama zdrojom príjmov, musí byt skutecnost jasne uvedená. Dalej musí byt na stránkach uvedený krátky popis reklamnej politiky! Reklama a dalšie propagacné materiály musia byt prezentované užívatelom takým spôsobom a v takom kontexte, že bude ulahcovat diferenciáciu medzi reklamou a originálnou informáciou, ktorú vytvorila tá inštitúcia, ktorá je za tieto stránky zodpovedná.
 Principle 8 guidelines (in English)
 


Slovak translation by Doc. MUDr. Pavel KAsal, Csc., director of Institute of Medical Informatics, 2nd Medical Faculty, Charles University. (Czech Republic)

Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact