Estado de la certificación HONcode

Corporació Sanitària Parc Taulí

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
10 Años

Validez del certificado válido hasta Sep 2021

www.tauli.cat/tauli Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct989116

Fecha de revisión inicial:

07 May 2010

Validez del certificado

válido hasta Sep 2021

Fecha de la última visit

16 Sep 2020

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

Autoria
El departament de Comunicació i Multimèdia del Parc Taulí duu a terme la coordinació i gestió de les plataformes intranet i web corporatius, comptant amb el suport i assessorament tècnic de l’àmbit de Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació.
En el cas concret del web:
Defineix i elabora el seu disseny, tant en l'àmbit estètic com l'estructural.
Pel que fa als continguts, actua com a pont de connexió amb els professionals de la institució, atenent les seves demandes de creació de nous espais: recull els continguts proposats i els implementa segons el disseny previst.
També s'encarrega de l'actualització de diversos espais i actua com a consell assessor en l’elaboració de continguts, apuntant-hi possibles millores i donant-hi indicacions que facilitin la bona comprensió dels textos.
Altres autors
Tots els consells mèdics o de salut suggerits en aquest web són proporcionats per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats.
En totes les pàgines que inclouen aquest tipus de consells s’especifica qui és el responsable de la informació que hi apareix, així com la data de la darrera actualització.
D'altra banda, el web compta amb un apartat anomenat “Directori de professionals” on es pot cercar informació sobre els professionals sanitaris i/o directius que treballen a la institució, fent-hi una cerca tant pel nom com pel cognom.
 

(16 Sep 2020) - Link

Els continguts del web del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí constitueixen una informació en línia i un servei de comunicació amb altres professionals i ciutadans amb finalitats informatives i educatives i en cap cas pretenen ser un substitutiu del consell mèdic professional. Res del que hi ha publicat en aquest web té doncs per finalitat ser emprat per al diagnòstic ni per al tractament mèdic.
 

(16 Sep 2020) - Link

En aquest web utilitzem galetes pròpies i de tercers. En utilitzar els nostres serveis, accepteu l'ús que fem de les galetes. D'acord Més informaci

Política de privacitat
Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable de tractament
Sr. Joan Martí López. Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
Finalitat del tractament
Diverses que es detallen en l'apartat d' informació addicional.
Legitimació del tractament
Depenent de la finalitat de tractament en funció del previst en la legislació vigent:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 

(16 Sep 2020) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

Més informació sobre les mesures d'adaptació a COVID-19 que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
 

(16 Sep 2020) - Link

Publicat el 24 Agost 2020
 

(16 Sep 2020) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Contacte
 

(16 Sep 2020) - Link

Accessibilitat
 

(16 Sep 2020) - Link

Finançament i publicitat
El consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, entitat pública depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut), elabora i gestiona el seu web institucional únicament amb els seus recursos humans propis.
Aquest web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus.
 

(16 Sep 2020) - Link

Aquest web no conté publicitat.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel