Certificate of compliance

Net Doktor

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
16 Years

Certificate validity: valid until May 2018

www.netdoktor.se Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct347229

Date of initial review:

28 Mar 2001

Certificate validity:

valid until May 2018

Date of last visit:

06 Feb 2018
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Mats Halldin
legitimerad läkare och medicinsk chef, Netdoktor.se
Jag är läkare och doktorand på Karolinska Institutet. Min forskning rör främst samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar, fysisk aktivitet och genetiska faktorer. Jag studerar till exempel hur man genom livsstilspåverkan kan förebygga sjukdomar som fetma, diabetes typ 2 och högt blodtryck. Tidigare har jag bland annat arbetat på Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
 

(12 May 2017) - Link

Collaborative platforms:

Vad är en moderator?
Moderatorer är individer som sköter om de dagliga aktiviteterna på forumet. Moderatorerna består av Netdoktors redaktion. De kan redigera eller ta bort inlägg i de forum de modererar. Moderatorerna finns till för att förhindra att användare kommer ifrån ämnet eller postar anstötligt material. Forumen modereras dagligen.

(12 May 2017) - Link

Materialet på Netdoktor varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation, såsom ett läkarbesök. Inte heller bör innehållet på Netdoktor utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till den gängse vården.
 

(12 May 2017) - Link

När du använder någon av de tjänster som erbjuds på Netdoktor.se registreras vissa personuppgifter (exempelvis ip-adress) per automatik. Du kan även välja att lämna ytterligare personlig information genom en del av tjänsterna. All information som ND samlar in handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och vidarebefordras inte till tredje part.
Informationen används för att optimera innehållet på Netdoktor.se. ND kan även använda sammanställningar av informationen i statistiskt syfte och upprätta sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Dessa rapporter kan komma att delges ND:s partners och annonsörer, men röjer inte personligt identifierbar information.
För närvarande använder ND verktyget Google analytics för att optimera sajten genom att studera trafik och analysera hur besökarna använder Netdoktor.se. Inga personuppgifter samlas in från Google analytics.
Sekretess
ND röjer inte din personligt identifierbara information såvida vi inte har ditt tillstånd eller om särskilda omständigheter föreligger, exempelvis när ND i god tro anser att lagen kräver att informationen röjs.
E-post
När du registrerar en e-postadress innebär det att du kan få e-post från ND med erbjudanden om produkter och tjänster som ND tror kan vara av intresse för dig. Endast ND (och personer vilka arbetar för ND:s räkning och som skrivit under ett avtal om sekretess) kommer att göra dessa e-postutskick. ND varken säljer eller hyr ut registrerade e-postadresser.
Säkerhet
Vid dataöverföring via internet kan hundraprocentig säkerhet inte garanteras. Följaktligen kan ND, även om vi strävar att skydda din personliga information, inte garantera säkerheten för information du överför till ND, och du gör så på egen risk.
Cookies
För att ND ska kunna ge dig bästa möjliga service när du besöker Netdoktor.se, använder ND cookies. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att lagra dina preferenser. Cookies kan inte upplysa ND om din e-postadress eller ge ND annan personligt identifierbar information. Väljer du att lämna ytterligare information på Netdoktor.se, kan information komma att förbindas med data som finns lagrade i cookien.
ND använder cookies för att lära känna våra användare samt för att förbättra innehållet och tjänster på Netdoktor.se. Cookies kan användas för att göra din upplevelse av sidorna mer personlig (till exempel genom att känna igen ditt namn när du besöker Netdoktor.se igen) samt för att lagra ditt lösenord på lösenordsskyddade avdelningar. Du kan i din webbläsare välja bort cookies men då kan inte ND optimera sidan för just dig.
Länkar
Netdoktor.se innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att ND inte tar ansvar för den informationssäkerhet som tillämpas på dessa webbplatser.
Förändringar
Om ND beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer ND att publicera ändringarna på Netdoktor.se, så att du alltid har klart för dig vilken information vi samlar in, hur den används, samt under vilka omständigheter den eventuellt kan komma att offentliggöras. Informationen används i enlighet med den integritetspolicy som gällde vid den tidpunkt då informationen samlades in.
 

(12 May 2017) - Link

Collaborative platforms:

Diskussionsinlägg är synliga för alla Netdoktors medlemmar. Du kan redigera dina inlägg. Dock kan inte inlägg i diskussioner raderas.

(12 May 2017) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Författare: Helen Rosenlund, leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna
Uppdaterare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö
 

(12 May 2017) - Link

Collaborative platforms:

bör ange trovärdig källa till information som inte är persoligt upplevt eller av nära anhörig.

(12 May 2017) - Link

Uppdaterad den: 2016-07-05
 

(12 May 2017) - Link

Collaborative platforms:

06 Maj 2013 12:38

(27 May 2016) - Link

This principle is not applicable to this site 

Collaborative platforms:

får inte lägga ut material som av en eller annan anledning kan upplevas som stötande, rasistiskt, pornografiskt, hotfullt eller som innebär förtal eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter eller på något annat sätt kan betraktas som olämpligt.

(12 May 2017) - Link

Adress:
Netdoktor.se AB
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
 

(12 May 2017) - Link

Verksamheten finansieras i huvudsak genom att sponsorer och annonser syns på Netdoktors sidor.
 

(12 May 2017) - Link

Annons
 

(09 Jun 2016) - Link

Viktigt att påpeka är att det redaktionella innehållet är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material.
 

(12 May 2017) - Link

Icke redaktionellt innehåll är annonsmärkt och särskiljer sig på så vis tydligt från det redaktionella innehållet.
 

(12 May 2017) - Link

Collaborative platforms:

får inte på något sätt bedriva försäljningsverksamhet eller marknadsföra/göra reklam för produkter/kommersiell verksamhet.

(12 May 2017) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel