Certificate of compliance

Net Doktor

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode
18 Years

Certificate validity: valid until Mar 2020

www.netdoktor.se Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct347229

Date of initial review:

28 Mar 2001

Certificate validity:

valid until Mar 2020

Date of last visit:

04 Mar 2019
See the HONcode seal on the site

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

Jag är medicinsk chef på Netdoktor/NetdoktorPro samt tillhör den medicinska redaktionen på Bonnier Healthcare. Dessutom arbetar jag halvtid som ST-läkare i allmänmedicin vid Sophiahemmet.
Jag är medicine doktor och disputerade 2014 med en avhandling om sambanden mellan hjärt- och kärlsjukdomar och fysisk aktivitet ("Influences from physical activity and gender on the metabolic syndrome and left ventricular hypertrophy"). Tidigare har jag bland annat arbetat på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
 

(04 Mar 2019) - Link

Collaborative platforms:

Vad är en moderator?
Moderatorer är individer som sköter om de dagliga aktiviteterna på forumet. Moderatorerna består av Netdoktors redaktion. De kan redigera eller ta bort inlägg i de forum de modererar. Moderatorerna finns till för att förhindra att användare kommer ifrån ämnet eller postar anstötligt material. Forumen modereras dagligen.

(04 Mar 2019) - Link

Materialet på Netdoktor varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation, såsom ett läkarbesök. Inte heller bör innehållet på Netdoktor utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till den gängse vården.
 

(04 Mar 2019) - Link

(04 Mar 2019) - Link

Collaborative platforms:

Diskussionsinlägg är synliga för alla Netdoktors medlemmar. Du kan redigera dina inlägg. Inlägg i en diskussion kan inte raderas.

(04 Mar 2019) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

FÖRFATTARE: BESIMA AHO, REDAKTIONSCHEF, NETDOKTOR
 

(04 Mar 2019) - Link

Collaborative platforms:

bör ange trovärdig källa till information som inte är persoligt upplevt eller av nära anhörig.

(04 Mar 2019) - Link

PUBLICERAD DEN: 2017-05-30
 

(04 Mar 2019) - Link

This principle is not applicable to this site 

adress:
Bonnier Healthcare Sweden AB
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
 

(04 Mar 2019) - Link

Verksamheten finansieras i huvudsak genom att sponsorer och annonser syns på Netdoktors sidor.
 

(04 Mar 2019) - Link

Viktigt att påpeka är att det redaktionella innehållet är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material.
 

(04 Mar 2019) - Link

Icke redaktionellt innehåll är annonsmärkt och särskiljer sig på så vis tydligt från det redaktionella innehållet.
 

(04 Mar 2019) - Link

Collaborative platforms:

får inte på något sätt bedriva försäljningsverksamhet eller marknadsföra/göra reklam för produkter/kommersiell verksamhet.

(04 Mar 2019) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel